Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-01

Lagercrantz Group: Lagercrantz aktierelaterade incitamentsprogram

Det av årsstämman 2021 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare om köpoptioner på återköpta aktier av serie B har tecknats av ca 80 medarbetare i Lagercrantzkoncernen. Programmet fulltecknades (800 000 optioner).  

Köpoptionerna överlåts till ett pris om 10,80 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering enligt Black & Scholes-modellen utförd av Nordea Bank Abp. Lösenkursen för köpoptionerna uppgick till 145,50 SEK (vilket motsvarar 125% av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 29 augusti - 10 september 2021). Lösen kan ske under två tillfällen fram till och med den 30 maj 2025.

Stockholm den 1 oktober 2021

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Kristina Elfström Mackintosh, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 70,
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com

Författare Cision