Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-31

Lagercrantz Group: Omstämpling av A-aktier

PRESSMEDDELANDE

Under mars månad har Lagercrantz Group AB på begäran av aktieägare
genomfört omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal
B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 087 934 och antalet
B-aktier uppgår till 22 085 375. Antal aktier och röster i
Lagercrantz Group AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före 1 089 278 22 084 031 32 976 811 23 173 309
omstämpling
Efter 1 087 934 22 085 375 32 964 715 23 173 309
omstämpling

Stockholm den 31 mars 2015

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70
eller besök hemsidan www.lagercrantz.com

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande
2015-03-31 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa och i Kina.
Koncernen har omkring 1 100 anställda och omsätter ca 2 800 MSEK.
Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/omstampling-av-a-aktier,c9...
http://mb.cision.com/Main/995/9748192/361728.pdf

Författare Hugin