Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Lammhults Design Group: Beslut vid årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) den 23 april 2020

Vid Lammhults Design Groups årsstämma, som hölls idag den 23 april
2020 i Lammhult, fattades följande beslut.

· Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 samt beslutade
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

· I enlighet med styrelsens ändrade förslag, som kommunicerats genom
separat pressmeddelande den 6 april 2020, beslöt stämman att inte
lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

· Till styrelseledamöter omvaldes Maria Bergving, Peter Conradsson,
Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström samt nyvaldes Stefan
Persson och Anna Stålenbring. Peter Conradsson valdes till ny
styrelseordförande.

· Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB för
tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Richard Peters fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens ändrade
förslag som kommunicerats genom separat pressmeddelande den 6 april
2020, att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med totalt 1 155
000 kr, varav arvode till ordförande ska uppgå till 330 000 kr och
arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 165 000 kr.
Årsstämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i revisions-
respektive ersättningskommittén oförändrat ska utgå med 50 000 kr
till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i
respektive kommitté.

· Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

· Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst
800 000 B-aktier, vid ett eller flertal tillfällen under tiden fram
till årsstämman 2021, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att
helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna
aktier.

Lammhult den 23 april 2020

Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732
32 39

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lammhults-design-group/r/beslut-vid-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/1855/3095566/1235002.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.