Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Landshypotek Bank: Landshypotek Banks delårsrapport januari - mars 2020: Trygg verksamhet och stabilt resultat i en orolig tid

[image]

Landshypotek Banks rörelseresultat för årets första kvartal uppgick
till 99 miljoner kronor, vilket var något bättre jämfört med såväl
motsvarande period förra året (87 mnkr) som föregående kvartal (74
mnkr). Det visar delårsrapporten som publiceras idag.

- I vårt resultat ser vi enbart mindre spår av den dramatik som den
senaste tiden präglat världen och världens finansiella marknader.
Intjäningen är stabil och vi gör ett något bättre resultat jämfört
med motsvarande period föregående år och även jämfört med föregående
kvartal. Vi fortsätter att växa i volym, dock något långsammare än
planerat. Vår del av lånemarknaden är något avvaktande, efter såväl
riksbankens ränteförändring i början av året som det
samhällsekonomiska raset utlöst av bekämpningen av covid-19, säger
Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Under kvartalet har mycket i samhälle och omvärld ställts på ända med
åtgärderna för att förhindra smittan av covid-19. Ekonomierna har
stannat av. Regeringen och Riksbanken har gjort stora insatser för
att försöka lindra påverkan på såväl hushåll som företag. Jord- och
skogsbruket har dock påverkats mindre än många andra näringar. För
jordbruket har en positiv del varit diskussionen om självförsörjning
och val av det svenskproducerade i butikshyllorna.

Landshypotek Banks intjäning fortsätter att vara stabil och
kostnaderna är under kontroll. Banken har tät kontakt med kunderna
och har med anledning av den samhällsekonomiska situationen gjort
såväl övergripande och individuella analyser av utlåningsportföljen.
Banken är trygg med sin utlåning, men en mer konservativ hållning vad
gäller utvecklingen av fastighetsmarknaden och BNP har också tagits i
beaktande i kreditreserveringsmodellen. Kreditreserveringarna har
därmed ökat, men samtidigt har kreditförluster netto påverkats
positivt av enskilda engagemang under perioden.

- Vi har ett särskilt ansvar att fortsätta driva vår bank i denna
turbulenta tid. Vi har förstärkt vår kunddialog och snabbt agerat för
att säkerställa våra kunders fortsatta tillgång till finansiering. Vi
är stabila finansiellt och trygga i vår affär, vi vill och har
kapacitet att fortsätta växa. Fortsatt utlåning och möjligheter till
sparande för både nuvarande och nya kunder är för oss ett
samhällsuppdrag som vi står för, vårdar och utvecklar. Det är, om
möjligt, än viktigare just nu i denna exceptionella tid, säger Per
Lindblad.

Hela rapporten bifogas.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt
Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, lag (2007:528) om
värdepappersmarknaden, lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 april
2020 kl. 08.00 CET.

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349
24 10

Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Jonas Feinberg

Delårsrapporten i korthet:

Januari - mars 2020
jämfört med januari - mars 2019

· Rörelseresultatet uppgår till 99 (87) miljoner kronor (mnkr)
· Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner uppgår till 93 (87) mnkr.
· Räntenettot uppgår till 211 (206) mnkr.
· Kostnaderna uppgår till 120 (112) mnkr.
· Kreditförluster netto påverkade resultatet med 2 (-8) mnkr.
· Utlåning till allmänheten uppgår till 77,1 (73,3) miljarder kronor
(mdkr)

· Inlåning från allmänheten uppgår till 14,1 (14,4) mdkr.
Januari - mars 2020
jämfört med oktober - december 2019

· Rörelseresultatet uppgår till 99 (74) mnkr.
· Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella
transaktioner uppgår till 93 (79) mnkr.
· Räntenettot uppgår till 211 (202) mnkr.
· Kostnaderna uppgår till 120 (127) mnkr.
· Kreditförluster netto påverkade resultatet med 2 (3) mnkr.
· Utlåning till allmänheten uppgår till 77,1 (76,4) mdkr.
· Inlåning från allmänheten uppgår till 14,1 (14,4) mdkr.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio
största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för
jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och
skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande.
Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder
organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare
på orter över hela landet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/landshypotek-bank/r/landshypotek-banks-delars...
https://mb.cision.com/Main/121/3099535/1238245.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.