Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Länsförsäkringar: Många företagare har stort fokus på arbetsmiljön men färre jobbar aktivt med den

Arbetsmiljöverket uppger att arbetssjukdomar som stress dödar fler per
år än arbetsplatsolyckor och att hälften av arbetsplatserna inte
lever upp till kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. -
Betydligt fler företag, åtta av tio, anser att de har stort fokus på
arbetsmiljön och sina anställdas hälsa enligt en undersökning vi
gjort. Företagen är medvetna om sitt ansvar men det krävs mer än att
bara ha arbetsmiljön högt upp på agendan, säger Kristina Ström Olsson
hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Att jobba systematiskt med arbetsmiljön handlar om fem övergripande
delar; att undersöka arbetsförhållandena, göra en riskbedömning,
åtgärda risker som kommit fram, göra en handlingsplan för det som
inte genomförs direkt och slutligen att följa upp och lära av
arbetet.

- Psykisk ohälsa till exempel arbetsrelaterad stress går att
förebygga. Med rätt verktyg, samarbete, delaktighet och anpassning
utifrån att vi människor är olika kan vi vända trenden. Ledarskapet
är oerhört viktigt, det vet vi alla. Det svåra är hur man gör i
praktiken. Att skapa ett gott arbetsklimat genom att som chef vara
rättvis och stödjande genom öppen kommunikation är en sak. En annan
är att jobba systematiskt med att främja en god arbetsmiljö och
förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala
förhållanden. Många arbetsgivare upplever att de saknar kompetens och
verktyg att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Ett stöd på
vägen är då en oberoende expertresurs som företagshälsan och hälso-
och sjukvårdsförsäkringen, säger Kristina Ström Olsson.

Nästan hälften av alla sjukskrivningar förklaras av psykisk ohälsa,
till exempel arbetsrelaterad stress. Oavsett om ohälsan beror på
arbetsliv eller privatliv så drabbar det också arbetsgivaren. Även om
vi som enskilda individer har ett stort ansvar för vår hälsa så är
arbetsgivarens ansvar långtgående när det kommer till att minska
risken för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

- En undersökning som vi låtit genomföra visar att drygt var fjärde
tillfrågad menar att man sjukskriver sig ibland på grund av att
arbetsmiljön är så påfrestande, vilket inte alls är bra. Hela
arbetsplatsen bör ha ett klimat som främjar hälsa. Det framgår av
Arbetsmiljöverket och det borde även vara av största intresse för
politiker på lokal och central nivå att lägga ett större fokus på
hälsa och välmående då det är en nyckelfaktor för tillväxt och för
ett hållbart samhälle, säger Kristina Ström Olsson

Tips för att främja en hälsosam arbetsplats

- Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.

- Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna.

- Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.

- Ha återkommande medarbetarsamtal med närmaste chef.

- Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

Länk till Arbetsmiljöverket:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmi...

Länk till Länsförsäkringars pressrum:
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: @forsakringar

Om undersökningen

Undersökningen om företagens fokus på arbetsmiljön genomfördes genom
webbintervjuer med 675 företag med upp till 49 anställda. Den är
genomförd av Novus, på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågan som
ställdes: Upplever du att du har ett stort fokus på arbetsmiljön och
dina anställdas hälsa? Undersökningen om sjukskrivning på grund av
påfrestande arbetsmiljö gjordes drygt 7 000 webbintervjuer bland den
svenska allmänheten i åldrarna 18-79 år. Frågan som ställdes: Här
följer några påståenden kring hur du själv ser på korta
sjukskrivningar; svarsalternativ - jag skulle kunna sjukskriva mig i
förebyggande syfte för att arbetsmiljön är så påfrestande att jag
skulle bli sjukskriven om jag inte sjukskrev mig.

För ytterligare information kontakta:

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 12 41,
kristina.stromolsson@lansforsakringar.se

Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria
Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing,
avbetalning och lån.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/manga-foretagare-har-stort...
https://mb.cision.com/Main/152/2802297/1036273.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.