Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-03

LASTBILAR: SCANIA TESTAR SJÄLVKÖRANDE LASTBILAR PÅ MOTORVÄG

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lastbilstillverkaren Scania har beviljats tillstånd av Transportstyrelsen för att testa självkörande lastbilar på E4 mellan Södertälje och Jönköping.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Testerna sker i samarbete med Tusimple, som är ledande i utvecklingen av autonoma fordon och en viktig partner i Scanias och Tration-gruppens satsning inom området, heter det.

Bilarna kommer att gå i nyttotrafik hos Scania Transportlaboratorium och vara lastade med gods för Scanias produktion. Testerna omfattar teknik enligt nivå 4 på den 5-gradiga SAE-skalan för självkörande fordon, vilket innebär att lastbilarna körs autonomt men av säkerhetsskäl övervakas av en förare.

Vid Scanias tester kommer också en provningsingenjör att finnas ombord med uppgift att övervaka och verifiera den information som överförs till bilen från de sensorer som möjliggör autonom körning, framgår det vidare.

Scania planerar att senare under året att utvidga testerna till att omfatta hela sträckan mellan Södertälje och Helsingborg.

"Vi har kommit så långt i utvecklingen av självkörande fordon att tekniken kan vara mogen att marknadsintroduceras redan inom fem år när det gäller denna typ av transporter. Däremot dröjer det längre tid innan autonoma fordon för körning på vägar med dubbelriktad trafik och i tätortsmiljöer blir verklighet", kommenterar Hans Nordin som ansvarar för projektet Hub2hub.
Författare Direkt-SE