Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Latvian Forest: Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2020

Styrelsen i Latvian Forest Company AB har beslutat om att komma ut med
delårsrapport omfattande den första kvartal av 2020 på måndag den 25
maj istället för söndag den 24 maj.

Ändrat datum för Delårsrapport jan-mar 2020

Styrelsen i Latvian Forest Company AB har beslutat om att komma ut med
delårsrapport omfattande den första kvartal av 2020 på måndag den 25
maj istället för söndag den 24 maj.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj,
2020.

Aleksandrs Tralmaks+37129203972aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/andrat-datum-for-delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/11669/3117835/1252001.pdf

Författare AktieTorget News