Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-30

Latvian Forest: Latvian Forest Company AB har undertecknar avsiktsförklaring avseende förvärv av 2.232 hektar av skog och...

Latvian Forest Company AB undertecknar avsiktsförklaring om förvärv av
2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland. Köpeskillingen
beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 Euro.

Latvian Forest Company AB undertecknar avsiktsförklaring om förvärv av
2.232 hektar av skog och jordbruksmark i Lettland. Köpeskillingen
beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 Euro.

Portföljen består av 713 hektar skogsmark,1191 hektar jordbruksmark
samt 328 hektar annan mark som omfattar 33 fastigheter. Sammanlagd
har innehavet virkesförråd motsvarande 160 000 kubikmeter växande
skog av vilka 37 000 kubikmeter är omedelbart avverkningsbara. 730
hektar är uthyrda till lokala lantbrukare med en årlig inkomst av ca
48 000 EUR. De resterande 461 hektar jordbruksmark räknar
bolagsledningen att kunna konvertera till skogsmark.

Köpeskillingen beräknas till 4 169 000 Euro. Köpet sker genom förvärv
av aktier i ett bolag samt som enskilda fastigheter från en säljare.
Köpet kommer att färdigställas efter att LFC genomfört granskningen
av bolaget och tillgångar. Därefter skall styrelsen godkänna köpet
och bolaget skall ingå i aktieöverlåtelse och fastighetsköpeavtal.
Det tänkbara förvärvet kommer att möjliggöra att fortsätta bolagets
verksamhet genom kontinuerligt förvärv av nya skogsmark portföljer
som skall förbättras genom aktiv förvaltning.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

alexsandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli
2019 kl.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad
skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är,
förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen
kraft;

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/latvian-forest-company-ab-ha...
https://mb.cision.com/Main/11669/2871577/1083707.pdf

Författare AktieTorget News