Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Latvian Forest: Skiljedom väntas komma den 20 maj 2020 gällande krav fr ån bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström

Slutförhandling har hållits och skiljedom väntas komma den 20 maj
2020.

Som tidigare informerats bolagets tidigare VD Fredrik Zetterström har
inlett skiljeförfarande och krävt ersättning motsvarande 378.105 EUR
från Latvian Forest med hänvisning till ett avtal om vinstdelning.
Latvian Forest har bestritt kravet i sin helhet. Slutförhandling har
hållits och skiljedom väntas komma den 20 maj 2020.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april
2020.

Aleksandrs Tralmaks+37129203972aleksandrs.tralmaks@latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/latvian-forest/r/skiljedom-vantas-komma-den-2...
https://mb.cision.com/Main/11669/3099190/1237962.pdf

Författare AktieTorget News