Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-26

LAURITZ.COM: EBITDA-RESULTATET BLEV -2,8 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Auktionsbolaget Lauritz.com, som i våras sålde sina dotterbolag i Sverige, Tyskland och Finland till Auction Network Sweden, redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) på -2,8 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2021 (-3,1).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Auktionsomsättningen ökade med 11 procent till 97,7 miljoner danska kronor medan intäkterna ökade 17 procent till 32,0 miljoner danska kronor (27,3). Auktionsmarginalen, som definieras som ebitda-resultatet genom auktionsomsättningen, blev -2,9 procent.

Nettoresultatet var -7,4 miljoner danska kronor (-14,3).

Tillväxten i omsättningen avtog enligt Lauritz.com under juni och juli, för att sedan ta fart igen hittills under augusti. Bolaget räknar med att se tillväxt även under årets återstående kvartal, om än på en lägre nivå än under de tre senaste kvartalen.

Efter vårens försäljningar av verksamheter ligger nu fokus enligt bolaget på att utveckla varumärket Lauritz internationellt. Större delen av intäkterna från försäljningarna har använts till att minska bolagets skuldsättning, med cirka 60 miljoner danska kronor under juni. En ytterligare återbetalning av skulder på 11 miljoner danska kronor ska enligt bolaget göras i maj nästa år, efter vilket den återstående obligationsskulden kommer att uppgå till 102 miljoner danska kronor.

Lauritz.coms prognos för helåret 2021, för kvarvarande verksamheter, är oförändrad. Auktionsomsättningen spås växa med 5-15 procent och intäkterna väntas öka med 10-20 procent. Ebitda-resultatet spås hamna i intervallet 0-8 miljoner danska kronor för året.
Författare Direkt-SE