Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-29

LeoVegas återköper obligationer

Hänvisning görs till LeoVegas AB:s (publ) (“LeoVegas”) seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015242854 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Så som meddelat av LeoVegas genom ett pressmeddelande den 23 september 2022 samt genom en underrättelse om avnotering av aktierna i LeoVegas från Nasdaq Stockholm till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt till agenten samma dag, har innehavare av Obligationer haft en rätt att under viss tid, på grund av avnoteringen, begära att LeoVegas återköper Obligationer.

Återköpserbjudandet löpte ut i går den 28 november 2022 och har därmed förklarats avslutat. Obligationsinnehavare har i samband med återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 115 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare återköpserbjudande som löpte ut den 14 november 2022 återköper LeoVegas därmed Obligationer för ett sammanlagt nominellt belopp om 318,75 miljoner kronor.

Priset för återköpta Obligationer är 101,00 procent av nominellt belopp och betalas ut tillsammans med upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen, som infaller den 2 december 2022.

Ovannämnda underrättelse till obligationsinnehavarna och agenten samt ytterligare information om villkoren för återköpserbjudandet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com under Investor Relations.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA


Daniel Valiollahi, Director of Communications and Public Affairs
+46 (0) 70 110 29 34, daniel.valiollahi@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP


Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta.

Bifogade filer


LeoVegas återköper obligationer

Författare MFN