Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-05

LEOVEGAS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONER PÅ NASDAQ STOCKHOLM

LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") utökade den 10 september 2021 sitt obligationslån med 200 miljoner kronor inom dess befintliga ramverk om upp till 800 miljoner kronor med ISIN: SE0015242854 (”Obligationerna”). Obligationerna har en rörlig ränta på 3 månaders STIBOR + 550 baspunkter. De utökade obligationerna emitterades på överkurs till ett pris om 103 procent av det nominella beloppet per obligation, vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,95%. Obligationslånet förfaller i december 2023 och det totala beloppet för utestående obligationer inom bolagets existerande ramverk uppgår nu till 700 miljoner kronor.

Enligt villkoren för Obligationerna har LeoVegas åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. För ändamålet har LeoVegas upprättat ett noteringsprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com under Investor Relations och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Första dag för handel beräknas infalla på eller omkring den 7 oktober 2021.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA


Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com
Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP


LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com

Bifogade filer


LEOVEGAS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONER PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Författare MFN