Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-07

Lerøy Seafood Group ASA: Oppdatering volum i tredje kvartal 2021

Volum tredje kvartal 2021 sammenlignet med tredje kvartal 2020:

Høstet volum laks og ørret (1.000 GWT) Q3 2021 Q3 2020 YTD 2021 YTD 2020
Lerøy Aurora 15,7 7,9 29,8 20,2
Lerøy Midt 22,9 22,0 54,3 52,3
Lerøy Sjøtroll 17,8 14,3 51,1 50,0
Totalt 56,4 44,2 135,3 122,5
Herav volum ørret 8,4 7,5 17,1 20,8
         
Fangstvolum Havfisk (1.000 tonn) Q3 2021 Q3 2020 YTD 2021 YTD 2020
Totalt fangstvolum 12,3 11,1 54,4 55,8
Herav volum torsk 3,4 1,7 17,7 16,6

  

Som tidligere kommunisert forventes lavere uttakskost i andre halvår 2021 sammenlignet med første halvår 2021. På bakgrunn av omdisponeringer i slakteplan vil uttakskost i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Aurora i Q3 2021 være høyere enn det som var forventet ved avleggelse av rapport for Q2 2021. Estimert slaktevolum for inneværende år er uendret.

Fullstendig rapport for tredje kvartal 2021 blir offentliggjort den 11. november 2021 klokken 06.30.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Lerøy Seafood Group ASA

Lerøy Seafood Group ASA er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 5000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350,000 og 400,000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter. Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18% p.a.. Konsernet har satt mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

 


Författare GlobeNewswire