Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-09

Lerøy Seafood Group ASA: Vellykket utstedelse av nye senior usikrede grønne obligasjoner

 

Det henvises til børsmelding den 2. september 2021 vedrørende mulig utstedelse av senior usikrede grønne obligasjoner. Lerøy Seafood Group ASA har i dag gjennomført en vellykket plassering av nye senior usikrede grønne obligasjonslån på NOK 500 millioner med forfallsdato 17. september 2026, NOK 500 millioner med forfallsdato 17. september 2027 og NOK 500 millioner med forfallsdato 17. september 2031. Transaksjonen var betydelig overtegnet. Obligasjonslånene har en rente på 3m Nibor + 1.00% per år for 5 års transjen, 3m Nibor + 1.15% per år for 6 års transjen og fast rente 3.35% per år for 10 års transjen. Oppgjørsdato for de tre obligasjonslånene er satt til 17. september 2021. Obligasjonene vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank og DNB Markets var mandatert som Global Coordinators og Green Bond Advisors, og Danske Bank, DNB Markets og Pareto Securities var mandatert som Joint Lead Managers

For henvendelser, vennligst kontakt:

Hans Ljøen, Head of Treasury Lerøy Seafood Group ASA, +47 481 87 750

Marion Remøy, ESG Manager Lerøy Seafood Group ASA, +47 977 04 708

Sjur S. Malm, CFO Lerøy Seafood Group ASA, +47 41 77 20 20

Om Lerøy Seafood Group ASA Lerøy Seafood Group ASA er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets om lag 5000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350,000 og 400,000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter. Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsetting for avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) er 18%. Konsernet har satt mål for bærekraft inkludert reduksjon i utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

 


Författare GlobeNewswire