Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-30

Licensiering i sikte

Detta är en betald analys på uppdrag av Abliva utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Ytterligare pusselbitar har fallit på plats i NeuroVives projektpipeline. Det ger bra odds för att öka klinisk aktivitet under 2018. Kursen är pressad troligen i avvaktan på besked om långsiktig finansiering. 

NeuroVive har under 2017 visat framsteg både vad gäller projekten för egen klinisk utveckling liksom i ”utlicensieringsportföljen”. Det gäller såväl NeuroSTAT® i trau­matisk hjärnskada som projekten inom leversjukdomarna NASH och levercancer. Därtill har ett nytt projekt inom genetiska mito­kondriella sjuk­domar, KL1333, licensierats in. En fas I-studie pågår och bekräftar att portföljen avancerat tydligt i utvecklings­kedjan.

Den senaste delårsrapporten för 3 kv. 2017 avvek inte särskilt mycket från våra förväntningar, finansiellt sett. Kassan uppgick till 35 miljoner kronor, vilket vi bedömer räcker en bit in i 2018. Några höjdpunkter under perioden var att KL1333 rekommenderats sär­läkemedelsstatus i Europa för genetiska mitokondriella sjuk­domar. Ett slutligt besked väntas inom kort. Vidare har bolaget fört dialog med myndigheter om fort­satta kliniska studier inom trau­matisk hjärnskada och inlett ett samarbete om utveckling av biomarkörer för prövningarna. Det är viktiga steg framåt inför en kommande explorativ fas II-studie. Inom leversjukdomen NASH har bolaget med framgång utrett verkningsmekanism för det längst utvecklade programmet NV556. Det ger en ytterligare pusselbit inför utlicensieringsaktiviteter. NeuroVive har en för­hoppning att få ett licensavtal på plats kring mitten av 2018. Det utgör en potentiellt mycket betydelsefull värdehöjande hän­delse under nästa år.    

De framsteg som gjorts framför allt inom mitokondriella sjukdomar och för NeuroSTAT® gör att vi höjer riskjusterat motiverat värde till 7,2 kronor (6,8). Det indikerar en tydlig potential från dagens nivåer. Vi ser ett behov av kapital­förstärkning under nästa år. Bolaget har nyligen gjort mindre riktade emissioner till relativt stor rabatt, men behöver en mer långsiktig lösning. En licensaffär för NV556 kan minska behovet avsevärt, men än så länge är det osäkert om och när det sker.

Författare Niklas Elmhammer