Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

LIDDS AB: Kommuniké från årsstämman i LIDDS

UPPSALA, SWEDEN ? Den 14 maj 2020 hölls årsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades enhälligt. 

Vid stämman var 405 662 (1,64%) av totalt 24 722 671 aktier representerade.

Årsredovisning och resultat
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades
att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktören.

Styrelse- och revisorsarvode
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till
styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan Törnell, Anders Bjartell, Maria
Forss, IngaLill Forslund Larsson, Daniel Lifveredson samt David Bejker som
styrelseledamöter. Jan Törnell utsågs till ordförande för styrelsen.
Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med
Tobias Albing som huvudansvarig revisor. Samtliga val ovan avser tiden fram
till nästa ordinarie årsstämma.

Beslut om valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att utse en
valberedning inför stämman 2021 och antog instruktion och arbetsordning för
valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission
ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat
villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå
till ett antal motsvarande tjugo procent av totalt antal aktier i bolaget
vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig.
Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att
stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att
möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten
och allianser.

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22 
monica.wallter@liddspharma.com

Informationen lämnades för publicering 14 maj 2020, kl 17:00.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique
drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated
drug development technology and superior in its ability to provide a
controlled and sustained release of active drug substances for up to six
months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with
antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical
phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are
listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB,
certifiedadviser@redeye.se

, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more
information, please visit www.liddspharma.com.

Bilaga

* LIDDS PR 20200514 Kommunike från årsstämma

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.