Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

LIDDS AB: LIDDS Delårsrapport januari - mars 2020

JANUARI ? MARS 2020

* Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
* Rörelsens kostnader uppgick till MSEK -8,0 (-7,1)
* Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -8,0 (-7,1)
* Resultat per aktie uppgick till SEK -0,33 (-0,31) SEK
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -5,8
(-6,9)
* Eget kapital uppgick till MSEK 15,4 (22,4) och soliditeten uppgick
till 65 % (79 %)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020

* United States Patent and Trademark Office har godkänt ett
produktpatent som omfattar alla NanoZolid®-produkter. Patentets
specifika fokus på produkt ger skydd oavsett om produkten tillverkats
med en av LIDDS framtagen process eller annan process som ger samma
produkt. Patentet gäller till 2037.
* Den sista patienten har behandlats i den uppföljande Open Label
Extension-studien och resultaten beräknas att sammanställas under
sommaren 2020. Av de tolv patienter som inkluderats har sex patienter
fått en andra Liproca® Depot- behandling medan sex patienter
fortfarande har en PSA- sänkning efter tio månaders uppföljning.
* United States Patent and Trademark Office har godkänt varumärket
NanoZolid® vilket ger LIDDS exklusiv rättighet att använda varumärket
för produkter eller tjänster. Varumärket är registrerat i EU sedan
2016.
* National Cancer Institute i Vilnius har behandlat sin första patient
i fas I-studien, NZ-DTX001. Rekrytering av fler patienter pågår på
onkologklinikerna på Karolinska Sjukhuset, Herlev Hospital samt
Kaunas University Hospital och Vilnius National Cancer Institute i
Litauen.
* En riktad emission till nya och befintliga aktieägare, däribland
Nyenburgh Holding, har tillfört bolaget 8 MSEK före
emissionskostnader.
* LIDDS kinesiska licenspartner Jiangxi Puheng har meddelat att man mot
bakgrund av de positiva resultaten från LPC-004-studien går vidare
med dialogen med den kinesiska läkemedelsmyndigheten CMPA.
* Prekliniska studier med NZ-TLR9 har visat att en injektion med
kontrollerad längre frisättning av TLR9 ger reducerad tumörtillväxt
och ökad överlevnad. Effekten är likvärdig som standardiserad TLR9
som måste ges i flera frekventa injektioner.
* Bolaget har under kvartalet bytt redovisningsprinciper. I denna
delårsrapport presenteras samtliga siffror för koncernen i enlighet
med IFRS och för moderbolaget i enlighet med RFR 2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

* Ytterligare patienter har rekryterats till fas I-studien där
NanoZolid® kombineras med docetaxel för behandling av solida tumörer.
Doseskalering pågår och i dagsläget har fem patienter behandlats med
NZ- DTX intratumoralt. De nya klinikerna i Vilnius och Kaunas har
varit avgörande för den snabbare patientrekryteringen.
* Sammanställning av finala data för fas IIb-studien på Liproca Depot
för behandling av prostatacancer pågår och resultaten kommer att
meddelas marknaden inom kort. Data som kommer att presenteras
inkluderar primära och sekundära effektmått samt data kring
PSA-värden, prostatavolym och MRI-analyser.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se
https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22 
monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som LIDDS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 maj 2020, kl. 08:45 CET.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique
drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated
drug development technology and superior in its ability to provide a
controlled and sustained release of active drug substances for up to six
months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with
antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical
phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are
listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB,
certifiedadviser@redeye.se

, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more
information, please visit www.liddspharma.com

Bilaga

* lidds-delarsrapport-q120

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.