Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

LifeAssays: LifeAssays - Bokslutskommuniké 2019

· Bolagets omsättning har under 2019 varit relativt oförändrad
jämfört med året innan.

· Bolagets kostnader har sjunkit med cirka 16 % sett över helåret
2019, jämfört med föregående år.

· De minskade kostnaderna har bidragit till ett förbättrat
rörelseresultat med 4,1 mkr.

· Försäljningen av veterinärdelen pågick under 2019 och fortsätter
ännu under 2020 vilket också påverkat takten i kostnadsminskningen.

· LifeAssays har bildat ett Joint Venture tillsammans med Abreos
Biosciences för att ta fram verktyg för bättre dosering av biologiska
läkemedel

· Omställning av organisation och förändring av till exempel
lokalkostnader har lett till minskade kostnader i verksamheten

· Bolagets aktiviteter med att avyttra veterinärverksamheten
fortgår, dock med viss försening gentemot vad som tidigare
kommunicerats. Bolagets styrelse och ledning har goda förhoppningar
om att en transaktion kan avslutas under första halvåret 2020.

2019 har varit ett utmanande men mycket spännande år. Bolaget har
utvecklats väl och fokus har legat inom 3 områden, Besparingar,
samarbetet med Abreos samt försäljning av veterinärdelen.

Det som gör mig stolt och glad är att 2019 har gett LifeAssays ett
riktigt erkännande för vår teknologi. Det samarbete vi hade med
Abreos Biosciences för att sätta upp en test för behandlingen av
bröstcancer med Herceptin utföll så väl att båda bolagen beslöt sig
för att bilda ett gemensamt bolag. Bolaget bildades runt
exploateringen av våra respektive teknologier inom optimering av
behandling med s.k. biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är de
snabbast växande kategorin av läkemedel och doseringen av dessa är
viktiga för läkemedlets effektivitet, kostnaden för vårdgivaren men
framför allt patientens välmående. Vår teknologi är med bildandet av
AegirBio välkomnad in på en marknad vars värde vi uppskattar
överstiger $600 miljoner för de tester vi initialt siktar på att
lansera. Vi bidrar med en testplattform (MagniaReader) som ger
laboratorieprestanda även på mindre kliniker tillsammans med ett
bolag som samarbetar med FDA och NIH m.fl. med prestigeprojekt inom
precis dosering för individbaserad behandling.

AegirBio planerar en introduktion på spotlight under våren i år och en
pre-IPO har genomförts till en värdering av 70 miljoner Kr i början
av detta år. LifeAssays aktieägare är alltså nästan hälftenägare idag
till ett bolag värderat till drygt 70 miljoner Kr!

Mycket fokus har, som sagt, legat på de aktiviteter som är förknippade
med försäljningen av veterinärdelen. Här har vi parallellt med egna
initiativ även tagit extern hjälp. I processen har vi kontakt med
etablerade och betydande spelare inom veterinärmedicin liksom de som
vill etablera sig inom veterinär diagnostik med LifeAssays som en del
av den plattformen. Försäljningen är inte avslutad ännu men så sent
som för en vecka sedan hade vi besök av en av intressenterna här i
Lund. Som bekant är säljer man inte skinnet förrän björnen är skjuten
men processen fortgår alltjämt.

Det tredje fokuset besparingar har också varit framgångsrikt då vi på
helår har sänkt kostnaderna med 16 %. Självklart har den utdragna
processen kring försäljningen av veterinärdelen gjort att vi inte kan
implementera alla planerade kostnadsbesparingarna förrän den är
avslutad.

På marknaden fortsätter vi att arbeta med försäljning och mycket fokus
har legat på USA och vår SAA test för häst. Som meddelats tidigare
har vi väldigt starka bolag som konkurrenter, med stor omsättning hos
underdistributörer, varför vår strategi att utnyttja
underdistributörer försenats. De underdistributörer och kunder vi är
i kontakt med uppfattar vår test som överlägsen vår störste
konkurrents så vi har under slutet av 2019 och i år arbetat med att
finna vägar runt detta problem i form av alternativa kanaler med
kraft att forcera de hinder de stora aktörerna satt upp.

2020 är året som kommer bevisa att LifeAssays har en plats på
marknaden. Jag ser fram emot starten av verksamheten i AegirBio. Vårt
Joint venture har alla förutsättningar att bli ett fantastiskt bolag.
Vi ser redan nu att tekniken fungerar och vi ser också att vi redan
har intresserade kunder. 2020 kommer bli året där vi bygger upp ett
globalt bolag med en spännande framtid. Förutom AegirBio kommer vi
att renodlat LifeAssays med fokus på att utveckla vår teknologi för
provbehandling och vår kvantitativa engångstest tillsammans med
AegirBio för den humanmedicinska marknaden.

Så tack för stödet under året och jag ser med stor stolthet tillbaka
på 2019 och med riktigt stor tillförsikt ser jag 2020 an.

Lund den 28 februari 2020

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lifeassays/r/lifeassays---bokslutskommunike-2...
https://mb.cision.com/Main/15162/3048710/1202663.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.