Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

LifeAssays: LifeAssays Delårsrapport, 1 januari till 31 mars 2020

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "LifeAssays" avses LifeAssays AB (Publ) med
organisationsnummer 556595-3725.

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

Koncernen

· Nettoomsättningen för perioden januari - mars 2020 uppgick till 2
121 (1 518) KSEK

· Resultat efter skatt uppgick till - 1 481 (-4 568) KSEK.

· Resultat per aktie blev - 0,02 (-0,39) kr.

Moderbolaget

· Nettoomsättningen för perioden januari - mars 2020 uppgick till 2
121 (1 185) KSEK

· Resultat efter skatt uppgick till - 2 148 (- 3 554) KSEK.

· Resultat per aktie blev - 0,03 (- 0,39) kr.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Den 17 januari meddelar bolaget att LifeAssays joint venture
AegirBio AB har tagit in 4,5 MSEK i en första finansieringsrunda

· Den 29 januari meddelar LifeAssays om samarbetspartnern Abreos
forskningssamarbete med FDA och hur samarbetet fortskrider med att
utveckla en metod för att mäta koncentrationen av aktivt läkemedel i
blod.

· Den 25 februari meddelar LifeAssays att partnern Abreos har fått
bidrag på 850 000 USD för fas två av projektet gällande Crohns
sjukdom.

· Den 28 februari meddelar bolaget att AegirBio AB har, genom sin
delägare Abreos Bioscience, en överenskommelse med Dr Foley i Salt
Lake City USA att börja testa patienter under behandling med Tysabri

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 29 april meddelar bolaget att AegirBio AB kommer att ansöka om
notering på Nasdaq First North Growth Market

· Den 6 maj meddelar bolaget att LifeAssays samarbetspartner Abreos
Biosciences var ett av sexton företag att presentera sitt Covid-19
projekt för investerare

VD har ordet

Första kvartalet 2020

Bästa aktieägare,

Årets första kvartal har varit helt fokuserat på att, tillsammans med
Abreos, genomdriva projektet Aegirbio samt att hålla vår position på
den nordiska veterinärmarknaden i väntan på att veterinärverksamheten
kan avyttras. Det senare under aktivt arbete med att justera våra
kostnader.

Vi har förvisso inte avyttrat veterinärverksamheten ännu men vi
bibehåller vår försäljning i Norden samtidigt som kostnaderna
sjunker. Till det som redan gett genomslag sänker vi kostnaderna
ytterligare genom att flytta till lokaler som bättre passar vår
verksamhet i storlek och kostnad. Detta gör att vi tror oss kunna
vänta ut Corona pandemin och ta upp de diskussioner som lades på is
under mars.

En mycket stor del av ledningens tid har under Q1 ägnats åt att
tillsammans med kollegorna i Abreos sätta upp och starta
försäljningen av den första LDT testen i vårt gemensamägda bolag
Aegirbio. Marknadsmaterial, provtagningskit, logistikkedja,
informations material till läkare sjuksköterskor och patienter mm har
tagits fram. Coronapandemin hade inverkan även här, främst på
provtagning och logistik, men vi kom igång!

Dr Foley kom överens om 100 prover för 30 000 USD och de förstas av
dessa testades i början av april. Arbetet med att addera kunder är
Aegirbio USA:s fokus under Q2.

Noteringen av Aegirbio, som skall vara genomförd under årets förta
halva, kommer att synliggöra värdet i LifeAssays tillgång i Aegirbio.
Bolaget följer en ambitiös tillväxtplan där likviden från IPOn kommer
att ge Aegirbio möjlighet att ytterligare satsa på försäljning i
främst USA. Från LifeAssays synvinkel ger detta en möjlighet att se
vår andel växa ytterligare i värde.

Årets första kvartal har varit oerhört pressande ur många aspekter men
öppnat för ett 2020 som kan bli det intressantaste i LifeAssays 20
åriga liv. Vi har hört Abreos VD kalla vår teknologi "best in class",
något som jag kan säga varit kommentaren också från de vi pratat med
i processen att sälja veterinärdelen. Denna "best in class"teknologi
kommer genom Aegirbio att ta steget in på den humanmedicinska
marknaden inom ett segment som växer snabbt från en redan hög nivå.

LifeAssays är nu i full färd med att, tillsammans med Abreos, bygga
värde i Aegirbio genom överföring av teknologi och start av
försäljningen.

När vi publicerar vår Q2 rapport skall Aegirbios IPO enligt rådande
plan vara genomförd!

Lund den 26 maj 2020

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lifeassays/r/lifeassays-delarsrapport--1-janu...
https://mb.cision.com/Main/15162/3120573/1254056.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.