Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

LifeAssays: LifeAssays - kvartalsrapport (Q3) 2019

Bästa aktieägare,

Vilket år 2019 blir! Vi har full fart framåt med vår nya fokuserade
strategi kring humansidan.

Vi har det senaste kvartalet:

· LifeAssays och Abreos har under Q3 arbetat med bildandet av ett
gemensamt ägt bolag som ska ta fram produkter för övervakning av
patienter som behandlas med biologiska läkemedel

· Fortsatt arbete med patentering av nyckelteknologier
· Förbättrad omsättning med 8,3% för de tre första kvartalen jämfört
med föregående år.

· Minskade kostnader har bidragit till ett förbättrat
rörelseresultat med 3,4 mkr.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 1 533 tkr vilket
var en väsentlig förbättring jämfört med såväl motsvarande kvartal
föregående år (1 095 tkr) som föregående kvartal (1 049 tkr). I
kombination med att en del av de kostnadsbesparingar som vi genomför
gett genomslag har också rörelseresultatet i koncernen för årets tre
första kvartal förbättrats med drygt 3,4 miljoner Kr. Arbetet med att
anpassa bolagets kostnader fortsätter med bl.a. översyn av vårt
lokalbehov.

Vi inledde andra halvåret med att annonsera ett "Letter of Intent" för
ett samägt bolag med det USA baserade bolaget Abreos. Bolaget skulle
utveckla verktyg för att förbättra behandling av ex cancerpatienter
med s.k. Biologiska läkemedel. Den diskussionen har nu tagits fram
till ett gemensamt ägt bolag där Abreos och LifeAssays ger bolaget
tillgång till nyckelpatent och know-how.

Vi har under hösten lagt planer tillsammans med Abreos för hur bolaget
skall lansera sin första test, vad som redan finns på plats och vad
som krävs av bl.a. marknadsföring och försäljning för att genera
bolagets första intäkter. Den första testen som kommer till
marknaden, och som kommer att generera försäljning under Q1 nästa år,
är deras test för behandling av MS med Tysabri. Abreos uppskattar
marknaden enbart i USA till ca 170 mkr. Den testen är validerad
tillsammans med ett certifierat lab. som Lab Developed Test (LDT) och
den Key Opinion Leader som deltagit i valideringen av testen
förväntas bli bolagets första kund. När bolagets första
finansieringsrunda är genomförd kan vi omedelbart starta marknads och
försäljningsarbetet.

Planen för de kommande åren innefattar minst fem tester som först
lanseras som laboratorietester i USA följt av motsvarande tester på
MagniaReader i Europa och USA. Jag återkommer med mer information om
detta framöver.

Vi arbetar vidare med försäljningen av LifeAssays veterinärverksamhet.
Sedan halvårsskiftet bedrivs detta arbete tillsammans med en extern
professionell partner. Den tidsplan som då lades fast följer vi och
kan konstatera att det finns ett intresse för vår teknologi och våra
produkter. Som alla kan förstå är det svårt för oss att kontrollera
andra företags prioriteringar varför någon närmare tid för ett
möjligt avslut är svår att ge. Styrelsen ser dock idag att
veterinärdelen inte långsiktigt är en del av LifeAssays.

Vi har som ni sett ökat försäljningen till USA av vår
inflammationstest för hästar (eSAA). I jämförelse med den ledande
konkurrenten Stable lab har vi visat överlägsna prestanda vad gäller
precision i våra svar vilket givit oss mycket positiv återkoppling i
marknaden och vi ersätter Stable Labs hos alltfler hästveterinärer.

Ett starkt skydd av nyckelteknologier är viktigt och värdefullt. Som
ni redan vet har vi tagit fram och patentsökt en speciell
provbehandlingsenhet som skall integreras i vår engångsplattform QDA,
men även kan användas separat tillsammans med vår MagniaReader. Vi
kommer under det fjärde kvartalet lämna in en patentansökan på en
generell lösning på ett mycket vanligt problemen inom immunologiskt
baserade tester d.v.s. testet av den typ vi gör på VetReader och
MagniaReader. Detta kommer att göra våra tester på MagniaReader
snabbare, vi kommer inte att behöva späda prover från patienter som
är så sjuka att testen "slår i taket" och kommer kunna göra detta
utan avkall på testernas känslighet eller övriga prestanda. Den
första tillämpningen blir i vår SAA-test för häst där vi nu kommer
att kunna kombinera vår överlägsna prestanda vad gäller robusthet i
provsvaren med ett lika överlägset mätområde från frisk till väldigt
sjuk häst, något som ytterligare kommer förstärka vår konkurrenskraft
inom veterinärdiagnostik.

Avslutningsvis konstaterar jag att vi genom etablerandet av det nya
bolaget tillsammans med Abreos skapar och synliggör mervärde för våra
aktieägare. Vi kommer den närmaste tiden att säkerställa den
finansiering som krävs för att bolaget under det första kvartalet
2020 skall kunna starta upp försäljningen av den första testen,
MoNAtor. I skrivande stund arbetar vi med den finansiering som skall
tas fram både för lansering av bolagets första produkt under det
första kvartalet nästa år men också långsiktigt där en möjlig väg är
notering. Jag återkommer med mer information runt detta.

Lund den 29 november 2019

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lifeassays/r/lifeassays---kvartalsrapport--q3...
https://mb.cision.com/Main/15162/2975343/1152172.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.