Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

LifeAssays: LifeAssays meddelar om diskrepans mellan bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019

Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat stora delar av samhället.
Styrelsen och ledningen har ingående analyserat de potentiella
effekterna av Covid-19 pandemin på företaget. Vid tidpunkten för
bokslutskommunikéns publicering var det emellertid svårt att
uppskatta om denna påverkan är kortsiktig, dvs ett antal månader,
eller om påverkan kommer att bli mer långsiktig.

I samband med revisionen har det framkommit att det föreligger
osäkerhet kring delar av varulagret på grund av Covid-19 varför
Styrelsen i samråd med bolagets revisorer och jurister, beslutat att
göra ytterligare en nedsättning av varulagret per 31 december 2019.
Detta för att LifeAssays väljer att vidta extra
försiktighetsåtgärder.Detta innebär att det kommer att uppstå en
diskrepans mellan Bokslutskommuniké för 2019 som publicerades
2019-02-28 och Årsredovisning 2019 som kommer att publiceras inom
kort. Diskrepansen är mindre och uppgår ca 600 000 kr. Detta kan
sättas i ljuset av att vi även haft diskussioner om att återföra
tidigare nedskrivningar av våra immateriella tillgångar, då vårt
avtal med AegirBio kommer generera stora intäkter långsiktigt, men
även här valt att inte utnyttja den möjligheten av försiktighetsskäl.

Diskrepans mellan Bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké Årsredovisning
Resultaträkningen:
Råvaror och förnödenheter -1 973 -2 595

Balansräkningen:
Varulager 2 889 2 270
Summa tillgångar 13 127 12 505
Periodens resultat -20 990 -21 613
Summa Eget Kapital -5 997 -6 620

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lifeassays/r/lifeassays-meddelar-om-diskrepan...
https://mb.cision.com/Main/15162/3120566/1254055.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.