Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-18

LightAirs apportemission för förvärv av bolag är registrerad hos Bolagsverket

LightAirs apportemission för förvärv av bolaget Cair AB är registrerad hos Bolagsverket. Emissionen beslutades enhälligt på extra bolagsstämma den 16 mars 2022 och tecknades samma dag av Eurus AirTech AB och Hipaus KY.

Genom apportemissionen har aktiekapitalet ökat med 9 000 000 SEK till 78 558 420 SEK och antalet aktier har ökat med 6 000 000 till 52 372 280 aktier.

I pressmeddelande publicerat den 25 februari 2022 förklaras varför förvärvet av Cair AB samt patent och rättigheter är värdefulla för LightAir. Det finns ett väsentligt värde i att genom förvärvet kunna tillföra hela omsättningen och resultatet från Cair AB till LightAirs verksamhet och redovisning. Cair AB har de senaste åren haft en omsättning på 9-13 MSEK och 1-3 MSEK i EBITDA per år. Förvärvet stärker LightAirs produktportfölj och ger vidgade försäljningskanaler. Bland annat adderas drygt 500 abonnemang i Finland, vilka årligen genererar intäkter om 4,8 MSEK och som kompletterar LightAirs pågående uppbyggnad av ett kommersiellt affärssegment.

Ett förvärv av Cair AB innebär även ett kompletterande produkterbjudande, samtidigt som LightAir ökar kundbasen inom det kommersiella segmentet. Cair har lång erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning inom luftrening samt har egen direktförsäljning av industriella luftrenare primärt inom Sverige och inom det kommersiella segmentet i Finland.

Marknaden för luftrenare utgörs till mer än 80 procent av produkter baserade på konventionell fläkt-filter-teknik med HEPA-filter eller liknande. CellFlow-teknologin är en unik och mycket stark konkurrent inom detta dominerande marknadssegment med konkreta fördelar på alla väsentliga punkter. Det bör jämföras med LightAirs tidigare försäljning av IonFlow-produkter inom ett relativt begränsat segment.

I förvärvet ingår även ett flertal patent och rättigheter, vilka överlåts till LightAir. Detta skapar förbättrad kontroll och strategiska styrmedel då CellFlow-teknologin sedan länge är en viktig beståndsdel i LightAirs samlade erbjudande.

Sammantaget innebär det aktuella förvärvet att konkurrenskraftiga teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande koncentreras till LightAir, som därigenom skapar en plattform med stor potential. 

En mer utförlig beskrivning av förvärvet framgår av pressmeddelande den 25 februari 2022.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Författare Cision