Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

LightLab Sweden AB: LightLab erhåller kreditram från huvudägare

· LightLab har av Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner erhållit en
kreditram om 10 miljoner kronor

· Syftet är att säkerställa Bolagets kortfristiga behov av
rörelsekapital

· Utnyttjad kredit plus upplupen ränta skall återbetalas senast 30
juni 2020, alternativt kvittas mot aktier som del i en nyemission i
det fall Luci Intressenters erbjudande, som förlängts till och med
den 15 januari 2020, inte fullföljs

LightLab har erhållit en kreditram av Bolagets huvudägare
Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner om 10 miljoner kronor.
Kreditramen är en del av en större finansieringslösning för Bolaget.
Syftet är att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov.

Bolagets huvudägare har beviljat kreditramen mot bakgrund av
ovanstående och den förlängda acceptfristen, till och med 15 januari
2020, för Luci Intressenters kontanterbjudande till aktieägarna i
LightLab.

På krediten löper en årlig ränta om åtta (8) procent från och med (och
inkluderat) dagen då inbetalningar skett. Utnyttjad kredit plus
upplupen ränta skall återbetalas senast 30 juni 2020.

Om Luci Intressenters erbjudande fullföljs kommer återbetalning av
utnyttjad kredit att hanteras inom ramen för det erbjudandet.

Om Luci intressenters erbjudande inte fullföljs kommer återbetalning
av krediten att ske som kvittning mot aktier, som del i en då
betydligt större förestående nyemission. En sådan nyemission skulle i
förekommande fall syfta dels till att tillföra bolaget ytterligare
rörelsekapital, dels till att omvandla såväl nu aktuell
kreditfacilitet som tidigare lån från huvudägarna till nya aktier.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 11:00 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
under varumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar
desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av
UV-ljus. LightLab har cirka 3 700 aktieägare. Bolagets aktie handlas
på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser
Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost:
certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/lightlab-erhaller-kredit...
https://mb.cision.com/Main/2104/3004492/1171403.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.