Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

LightLab Sweden AB: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

HELÅRET 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-).
· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -32 368 (-22 820).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -22 112
(-13 100).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -34 285 (-23 100).
· Eget kapital uppgick till TSEK 75 506 (109 792) och soliditeten
till 71 (93) %.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31
(-1,06) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -22 703
(-13 083). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692
(26 126).

OKTOBER - DECEMBER 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -10 180 (-6 858).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 571
(-4 348).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -11 068 (-6 913).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42
(-0,26) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 301
(-3 510). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692
(26 126).

· Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar
Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, lämnade den 6
november 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i
LightLab att överlåta samtliga aktier i LightLab till Luci
Intressenter AB, mot kontant betalning om 5,00 kronor per aktie.

· Styrelsen för LightLab Sweden AB rekommenderar senare samma dag, 6
november, enhälligt aktieägarna i LightLab att acceptera erbjudandet
från Luci Intressenter AB.

· I slutet av november tecknade LightLab en avsiktsförklaring med
Italienska SAES Getters S.p.A. kring ett möjligt samarbete inom
området UV-chip.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· I början av januari erhöll LightLab en kreditram om 10 miljoner
kronor från Bolagets huvudägare, Östersjöstiftelsen och Gunnar
Dellner, med syftet att säkerställa Bolagets kortfristiga
rörelsekapitalbehov.

· Luci Intressenter AB offentliggjorde 4 februari slutligt utfall i
budet på LightLab. De aktier som lämnats in i erbjudandet till
LightLabs aktieägare vid utgången av den förlängda acceptfristen den
31 januari 2020 uppgick, tillsammans med de aktier som redan
kontrollerades av Luci Intressenter, till totalt 24 197 486 aktier,
motsvarande cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier och
röster i LightLab.

· Luci Intressenter AB meddelade i samband med offentliggörandet av
slutligt utfall även att de kommer att påkalla tvångsinlösen avseende
de återstående aktierna i LightLab och påbörja processen att avnotera
LightLabs aktier från Nasdaq First North Growth Market.

· Nanyang Technological University (NTU) i Singapore och LightLab
har kommit överens om att förlänga det existerande avtalet kring
forskningssamarbete fram till 31 mars 2024.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Anders Frisk, Ordförande LightLab Sweden AB (publ)

Mobil: 070-420 44 87

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
under varumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar
desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av
UV-ljus. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm.
Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/lightlab-sweden-ab--publ...
https://mb.cision.com/Main/2104/3033800/1192764.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.