Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

LightLab Sweden AB: Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för
Certified Adviser.

HELÅRET 2018

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100
(-7 855).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
· Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten
till 93 (84)%.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06
(-1,80) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13
083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26
126 (4 923).

OKTOBER - DECEMBER 2018

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348
(-2 158).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26
(-0,50) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510
(-1 394).

· I november deltog LightLab tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag i den svenska paviljongen på China International Import Expo (CIIE), vilket var den första publika lanseringen av Bolagets UV-chip på den kinesiska marknaden.
· LightLab erhöll från årsskiftet en kreditram om 20 miljoner
kronor från Gunnar Dellner, en av Bolagets huvudägare. Syftet med
kreditramen är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när
volymproduktion och leveranser av UV-chip skalas upp.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för
desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka
3 900 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North
Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91
Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/skrivrattelse--lightlab-s...
https://mb.cision.com/Main/2104/2741524/991440.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.