Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-19

Lime Technologies AB: Valberedning utsedd inför Lime Technologies årsstämma 2023

Lime Technologies AB (publ):s årsstämma kommer att hållas onsdagen den 26 april 2023 och valberedningen är nu utsedd.

Valberedningen har följande sammansättning inför årsstämman 2023:

  • Andreas Hedskog, representerande Syringa Capital AB (vilket ägs av Erik Syrén) med 10,1 % av aktierna
  • Emil Hjalmarsson, Grenspecialisten AB, representerande 10,0% av aktierna
  • Johanna Ahlqvist, Cliens Kapitalförvaltning AB, representerande 8,5% av aktierna
  • Martin Henricsson, adjungerad till valberedningen, styrelsens ordförande

Emil Hjalmarsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2023 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@lime.tech (valberedning@lime.tech?subject=Valberedning). Senastedag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 är den 15 mars 2023.
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Jennie Everhed, Head of Communications / +46 720 80 31 01 / jennie.everhed@lime.tech

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022, klockan 17:15 CET.

Författare Cision