Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-11

Lime Technologies AB: Valberedningen i Lime Technologies föreslår Erik Syrén som ny styrelseordförande

Lime Technologies AB (publ.) ("Lime") har idag informerats om att styrelsens ordförande Martin Henricson inte ställer upp för omval till Limes styrelse vid årsstämman 2023, och att valberedningen kommer föreslå Erik Syrén som ny styrelseordförande.

Erik Syrén, huvudägare i Lime, har under åren 2012-2021 varit vd i bolaget och därefter ledamot i bolagsstyrelsen. Utöver partnerskap i investmentbolaget Monterro är han för närvarande även styrelseordförande i Moment A/S, samt styrelseledamot i Wiraya Solutions AB, Pythagoras ABoch Maintmaster AB, NEXT AB.

- Erik känner Lime utan och innan, vilket i kombination med ett långsiktigt engagemang som huvudägare ses som en stor styrka från valberedningen sida. Hans historik som vd, goda samarbete med Nils i vd-position och breda kunnande och intresse av bolagsutveckling inom B2B-mjukvara gör Erik unikt väl lämpad att leda styrelsen framåt, kommenterar Emil Hjalmarsson, valberedningens ordförande.
Martin Henricson, styrelsens ordförande sedan 2020, har beslutat att inte ställa upp för omval till årsstämman 2023.

- Vi vill från valberedningens sida rikta ett stort tack till Martin för ett mycket väl utfört arbete som styrelsens ordförande. Martin har på ett föredömligt sätt lett och utvecklat styrelsens arbete genom en utmanande och spännande tid med både pandemi och internationell expansion. Vi önskar honom stort lycka till i framtida arbete, fortsätter Emil Hjalmarsson.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Limes årsstämma 2023. Valberedningen består av Andreas Hedskog, representerande Syringa Capital AB, Emil Hjalmarsson, representerande Grenspecialisten AB, Johanna Ahlqvist, representerande Cliens Kapitalförvaltning AB samt Martin Henricsson, adjungerad till valberedningen, styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Jennie Everhed, Head of Communications/ +46 72 08 03 101 / jennie.everhed@lime.tech

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl. 15:00.
 

Om Lime
Lime hjälper europeiska företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har närmre 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Författare Cision