Du är här

2018-08-22

LINDAB: NUVARANDE MARGINALER ÄR INTE PÅ GODKÄND NIVÅ - VD

STOCKHOLM (Direkt) Det är förvånande att bolag inom samma bransch som Lindab
inte har högre marginaler än vad de har. Det säger den nye Lindab vd:n Ola
Ringdahl med anledning av att Lindabs rörelsemarginaler är långt under de
uppsatta finansiella målet. Under det andra kvartalet i år uppgick den
justerade rörelsemarginalen till 6,2 procent. Målsättningen är att nå 10
procent.

"Vinst är ett mått på att man gör ett kvalitetsarbete som uppskattas.
Ventilation och inomhusklimat blir allt viktigare så branschen bör kunna
tjäna mer än vad den gör", säger Ola Ringdahl och fortsätter:

"För att lyckas med detta måste vi investera och hålla hög takt inom
produktutveckling. Men för att kunna genomföra det behöver vi en stark
grundlönsamhet. De marginaler som Lindab har nu är för klena och måste upp".

Ola Ringdahl har mångårig erfarenhet av att leda internationella
industriföretag i förändring. Det har han tidigare gjort i låskoncernen Assa
Abloy och skruvförbandsbolaget Nord-Lock. Skolad i investmentbolagets Latours
företagsfilosofi förespråkas långsiktighet och att skapa värdetillväxt i
bolagen. Det är något som Ola Ringdahl vill arbeta vidare med på Lindab.

"Det är inte enskilda kvartalsrapporter som är det viktigaste. Det viktiga är
att leverera försäljningstillväxt med god lönsamhet under lång tid", säger
Ola Ringdahl.

I de senaste uppdragen som Ola Ringdahl har haft har uppgiften varit att
förbättra verksamheten, öka försäljningen med ett lönsamhetsperspektiv och få
in långsiktighet i organisationen.

"Det finns mycket bra att bygga på i Lindab, med en tradition i bolaget att
serva nära kunden. Ambitionen är att underlätta för alla installatörer. Men
bolaget behöver en översyn och det finns mycket som vi kan bli ännu bättre
på", säger Ola Ringdahl och fortsätter:

"Vi kan nå fler kunder, i vår struktur, dessutom finns potential i att lägga
till funktionalitet och genomföra produktförbättringar. Med ett tydligare
fokus kan vi hjälpa våra kunder bättre och göra det enklare att köpa in
system som behövs. De ska inte behöva tänka på komponentnivå".

Lindab har kursmässigt haft en trist resa, aktiekursen står och stampar på
samma nivå som för fem år sedan kring 60 kronor. Under senare tid har Lindab
drabbats hårt av stigande stålpriser, vilket avspeglats i svag lönsamhet.

"Stålpriserna har ökat kraftigt för oss på senare tid. Sedan har vi inte
lyckats få ut de nödvändiga prishöjningarna för våra produkter så snabbt som
vi hade behövt. Detta har medfört försvagade bruttomarginaler de senaste tolv
månaderna", säger Ola Ringdahl.

En stor andel av Lindabs produkter är beroende av stålpriset. Om stålpriset
ökar kraftigt så påverkar det bruttomarginalen negativt. Det är vad som har
hänt i Lindab.

"Detta går att åtgärda. Nuvarande bruttomarginal är inte på en godkänd nivå.
Vi måste tillbaka till de bruttomarginaler som vi var på för två år sedan",
säger Ola Ringdahl.

Vid den senaste halvårsrapporten som kom i juli uppgick bruttomarginalen till
25 procent. Tidigare har Lindab visat bruttomarginaler på över 27 procent,
senast för verksamhetsåret 2016.

Kring bolaget har det länge spekulerats om försäljningar då flera verksamheter
inte tillhör kärnan som är ventilation.

"Lindab har flera verksamheter och allt är inte ventilation, hur pass bra
dessa passar ihop måste utvärderas när jag kan bolaget bättre", säger Ola
Ringdahl och fortsätter:

"Vi kommer att utvärdera hur betydande synergierna mellan de olika
verksamheterna är och vilket varumärkesrenommé som finns, det får avgöra
möjligheten att skapa värdetillväxt framöver".

Något som tidigare diskuterats och som ses som en udda fågel i verksamheten är
en stålhallsdivision i Europa. Den är projektbaserad, mer känslig för
konjunktur och exponerad mot byggandet i östra Europa och Ryssland vilket
skiljer sig från övrig verksamhet.

"Stålhallsdivisionen är inne i en svag period. Vi ser över den verksamheten
och den fråga vi måste ställa oss är om vi är bästa ägaren eller inte och
sedan fatta beslut kring det".

För att komma tillrätta med lönsamheten har Ola Ringdahl flera idéer kring vad
som behövs. Mycket är påbörjat men det finns betydligt mer att göra
konstaterar han.

"Under hösten kommer vi att presentera ett åtgärdsprogram som bygger vidare på
det som redan finns. Alla verksamheter behöver kontinuerlig översyn, så även
i Lindab", säger Ola Ringdahl.

Under de kommande månaderna kommer Lindab att fokusera på
verksamhetsförbättringar, lönsamhetsstärkande åtgärder, samt organisk
försäljningstillväxt. På lite sikt ser Ola Ringdahl möjligheter att fördjupa
produktportföljen. Antingen med hjälp av förvärv eller strategiska
samarbeten.

Ola Ringdahl är vd på Lindab sedan några månader och hade sin första
kvartalsrapport i juli. Han ersatte då Fredrik von Oelreich som tillsattes 29
september 2017 som tillförordnad vd. Tidigare leddes industrikoncernen av
Anders Berg som var vd i fyra år.

---------------------------------------
Jan Glevén +46 8 5191 7906

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.