Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-29

Litauen: BNP (rev) +4,4 % i årstakt under 3 kv (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Litauens BNP steg med 4,4 procent i årstakt under det
tredje kvartalet 2012, enligt preliminär statistik från landets
statistikbyrå.

Jämfört med kvartalet innan låg ökningen på 1,3 procent,
vilket kan jämföras med en ökningstakt på 0,6 procent under det
andra kvartalet.

Under det andra kvartalet uppgick Litauens BNP-tillväxt till
reviderade 2,1 procent i årstakt. Enligt tidigare presenterad
statistik låg tillväxtnivån på 2,2 procent i årstakt.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.