Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Litium: Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

Vid årsstämma i Litium AB (publ) den 27 april 2020 kl. 16.00 i
Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm
fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna
resultaträkningen och balansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat
resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter
ska utgå med totalt 1 480 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå
till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rutgersson, Marie Holmqvist,
Mikael Lindblom och David Ståhlberg. Christopher Johansson och Catrin
Wirfalk valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Det noterades
att Lars Karlsson och Christian Rosendahl har avgått som ordinarie
styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka
låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår
som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen avseende kallelse
till bolagsstämma till följd av en kommande lagändring samt att ändra
beloppsgränsen för aktiekapitalet och gränserna för antal aktier.

h) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att besluta om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Dokumentation kring årsstämman, inklusive styrelsens fullständiga
förslag, finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Årsstämma 2020.
Protokollet från årsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på
samma ställe.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
E-post: johan@dewell.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som
hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora
företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är
några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 7 miljarder
kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den
nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/litium/r/kommunike-fran-arsstamma-i-litium-ab...
https://mb.cision.com/Main/14117/3097965/1236886.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.