Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-18

LIVIHOP: ÖKAD OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Omsorgsbolaget Livihop hade en omsättning på 146 miljoner kronor under andra kvartalet 2021, en ökning med 12,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Ebitda-resultatet för perioden uppgick till 4,1 miljoner kronor (3,1) och ebit blev -0,6 miljoner kronor (-1,8).

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0:16 kronor (-0:43).

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,6 miljoner kronor (-0,9) och 2,0 miljoner (24,8) efter förändringar av rörelsekapital.

"Återigen kan vi uppvisa en stabil tillväxt inom samtliga segment och som primärt är organiskt driven. Inom affärsområdet personlig assistans noterar vi en tillväxt på drygt 21 procent jämfört med samma kvartal föregående år och inom affärsområdet boende uppgår tillväxten till drygt 15 procent justerat för avvecklade enheter", kommenterar vd Nils Stiernstedt.

Vad gäller rörelsemarginal uppgick den till 6,5 procent inom personlig assistans jämfört med 5,1 procent för andra kvartalet 2020. Inom boende uppgick rörelsemarginalen till 3,4 procent jämfört med -10,4 procent för andra kvartalet 2020. Rörelsemarginalen för kvarvarande enheter inom affärsområdet boende uppgick under andra kvartalet till 8,5 procent.

"Med vår nuvarande struktur och plattform är det rimligt att anta att vi även fortsättningsvis kommer se en liten marginalförstärkning som ett resultat av ytterligare effektiviseringsåtgärder som vi vidtagit under första halvåret. En av dessa åtgärder har bland annat varit att avveckla mindre lönsamma enheter samt enheter som inte ligger i vår kärna. Avvecklingarna innebär omsättningsminskningar men å andra sidan kommer resultatet att få en positiv effekt av åtgärderna. Förändringarna innebär också att vi frigör resurser som möjliggör att vi kan satsa ytterligare på våra kvarvarande lönsamma enheter", skriver vd.




Författare Direkt-SE