Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-11

Förklaringen: Därför var rallyt en löjlig reaktion

wysiwyg_image

Den amerikanska inflationen blev 7,7 procent i oktober. Det fick S&P index att prestera en av de största dagsuppgångarna någonsin. Var det rimligt?

Den amerikanska inflationen föll i oktober från astronomiskt höga 8,2 procent till fortfarande astronomiskt höga 7,7. Det fick S&P index att stiga 5,5 procent, vilket är den femtonde bästa börsdagen (av 13.333 dagar) sedan 1970. Det var nog fler än jag som höjde på ögonbrynen över den kursreaktionen. Kan den förklaras?  

Trend ner

En positiv faktor var att inflationen gick ner för fjärde månaden i rad. Ytterligare en faktor var att nedgången var större än analytikernas genomsnittsprognos. Dessutom gick prisindexet exklusive energi ner till 7 procent, en minskning med 0,3. Det var första nedgången på över ett halvår, så även om nivån fortfarande är extremt hög (tidigare rekord härstammar från 1982), var det ändå ett trendbrott.

Olika komponenter

Emellertid tror jag att placerarna reagerade mest positivt på inflationsutvecklingen för olika komponenter. Bryter vi ner konsumentprisindex i månadstal kan konstateras att oktober månads uppgång var 0,44 procent, vilket är en halvering från 0,86 procent för ett år sedan. Förvandlar vi månadstalet till årstakt blir inflationen 5,4 procent, vilket jag tror många fäster sig vid. Detsamma gäller index exklusive energi, där en omräknad årstakt summerar sig till 4,3 procent.

Månadstalet svårfångat

Problemet är att månadstal varierar över ett år och kan därför vara vilseledande. Går vi tillbaka och granskar perioden 2014-2019, alltså innan pandemin och inflationschockerna, kan konstateras att oktobers månadstal normalt är det fjärde värsta under året. Det är en styrka, eftersom det innebär att vårt omräknade årstal troligen baserar sig på en siffra som säsongsmässigt är ganska hög. 

Långt från mål

Emellertid ligger den genomsnittliga månadsinflationen i oktober 2014-2019 på bara 0,17 procent, alltså på knappt 40 procent av den senaste mätningen. Det visar att även om inflationen går ner är det långt kvar tills vi är på en normal nivå, alltså kring två procent. Dessutom är november, december och januari de tre månader som normalt har klart lägst inflation under året, vilket ökar risken för besvikelser under vintern.

Sektoranalys positiv

Ytterligare en viktig dimension blir hur inflationen fördelar sig mellan sektorerna i ekonomin. Bäst är naturligtvis om många sektorer visar på en dalande trend. Det skulle tyda på ett generellt dämpat inflationstryck. Här är analysen positiv. Månadstalet föll nämligen i sju av åtta stora sektorer, jämfört med utvecklingen för ett år sedan. Bara nöjessektorn visar stigande trend, men bara marginellt. 

Kläder faller

Störst nedgång visar kläder och transport, där fallet i månadstal jämfört med samma månad för ett år sedan är hela 1,3 procentenheter, följt av sjukvård med 0,9. Kläder har historiskt en låg och ganska svängande inflation. Nedgångstrenden är därför osäker, men kan tyda på en sämre efterfrågan. 

Sjukvård engångseffekt

Sjukvård har däremot en historiskt hög och stabil prisökningstakt, vilket gör oktobers nedgång mer unik och får betraktas som en engångseffekt. Detta index riskerar att gå åt andra hållet kommande månader. Transportsektorn, slutligen, är mycket beroende av energipriserna, vilket förklarar att årstakten halverats på fyra månader, från 20 till 10 procent. Oktober innebar visserligen en uppgång från september på 0,7 procent, men samtidigt var det en nedgång från oktober för ett år sedan på 1,3 procent. 

September sämre

Om vi jämför månadstalens utveckling i oktober med motsvarande i september, blir bilden också positiv. I september var förändringen av månadstalet noll (årstakten låg på 8,2 procent), samtidigt som fyra av åtta sektorer visade stigande månadstal. Det var i princip bara transportsektorn som höll tillbaka en inflationsuppgång. Mönstret i augusti var likartat.

Inte i mål

Om vi däremot jämför månadstalet i oktober 2022, med det genomsnittliga månadstalet för 2014-2019, alltså då inflationen i genomsnitt låg ungefär på två procent, blir vi snabbt varse att vi har en lång väg att vandra innan USA är på normal nivå. För hela konsumentprisindex ligger snittet för oktober på 0,17 procent (mot alltså 0,44 senast), samtidigt som sex av de åtta sektorerna idag ligger klart över sina genomsnitt från 2014-2019. Kläder ligger dock idag under, liksom sjukvård.                   

Så vad blir slutsatsen? 

Ganska positiv. Detta är nog ett trendbrott, inte minst med tanke på att dämpningen var relativt bred över sektorerna. Det kan tyda på att centralbankens dramatiska räntehöjningar börjar bita. Därför lär nog räntepolitiken bli mildare framöver. Å andra sidan finns det anledning att påpeka att även om oktober innebar en dämpning, så är prisökningstakten även på månadsbasis 2,5-3 gånger den nivå som FED har i sikte. En viss oro känner jag också för att de kommande tre månaderna normalt är låginflationsmånader. Det kan ge besvikelser.

Och rekordrallyt i S&P..? 

Nej, det är en löjlig reaktion. Ingen har ju värderat börsbolagen baserat på att inflationen långsiktigt skulle ligga på 8 procent. Knådar jag siffrorna vågar jag påstå att börsbolagen är värderade med utgångspunkt från att FED kommer att lyckas få ner inflationen till två procent. Dagens p/e-tal för S&P på 16 harmonierar väl med en nivå för tioårsräntan kring 3,5-4 procent, vilket är i harmoni med en inflationstakt på 1,5-2 procent och det är ju ungefär där tioårsräntan ligger idag. Men det är ju därför det är så roligt med aktiebörser – underhållningsinslaget är ofta påtagligt.     

 

wysiwyg_image

Inflationen i oktober gick ner på bred front, jämfört med motsvarande för september

Författare Peter Malmqvist