Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

LKAB: Räknar med långsam återhämtning europeisk stålmarknad

(SIX) Gruvbolaget LKAB bedömer att den svaga europeiska stål-
och järnmalmsmarknaden kommer att återhämta sig långsamt.

Det skriver LKAB i bokslutet.

LKAB konstaterar att stålverken kör med reducerat
kapacitetsutnyttjande mot bakgrund av begränsad konsumtion hos
slutanvändarna, samt att stålbolagen har svårt att kompensera
sig för stigande råmaterialkostnader.

"Rådande stålpriser i Europa innebär även att
ståltillverkarna har svårt att kompensera sig för stigande
råmaterialkostnader och därmed tvingas genomföra
kostnadsbesparingsprogram."

Dock har utsikterna för stål- och järnmalmsmarknaderna
globalt sett förbättrats under årets sista kvartal
eftersom positiv statistik såsom kinesisk inköpschefsindex
började stiga och marknaden fick förnyat hopp om
att Kinas nya ledare skall satsa på reformer som medför
tillväxt för landet, uppger LKAB.

Det finns även signaler på att efterfrågan på stål i Europa
har förbättras något. Ett flertal ståltillverkare i Europa har
den senaste tiden aviserat prishöjningar, vilket tyder på att de
ser en något förbättrad efterfrågan under första delen av 2013,
skriver LKAB.

Sett på längre sikt har inget fundamentalt förändrats inom
marknaden för järnmalm.

"Tillväxten i Kina förväntas kräva mer stål och landet kommer
vara beroende av järnmalmsimport. Så länge tillgången av
sjöburen järnmalm är begränsad, kommer Kinas lågvärdiga
högkostnadsgruvor att hålla spotpriset i Asien uppe", skriver
LKAB.

Lars Johansson
SIX News

Författare direkt.