Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-11

LMK Group publicerar trading update för Q4 2022

LMK Group, en ledande skandinavisk leverantör av matkassar samt en ledande aktör inom skandinavisk foodtech, publicerar i dag en trading update för fjärde kvartalet 2022. Fullständiga resultat för perioden kommer att publiceras den 28:e februari 2023. Bolaget publicerar regelbundet kvartalsvisa trading updates som föregår gruppens kvartalsrapporter för att tillhandahålla löpande information till marknaden.

Nettoomsättningen för Q4 2022 uppgick till 255,4 MSEK (327,0 Q4 2021) och 1 081,4 MSEK (1 387,3 MSEK) för helåret 2022. 

Aktiva kunder (antal, tusen) för perioden var 70,6 (101,5 Q4 2021) 

I samband med publiceringen av resultaten för fjärde kvartalet den 28:e februari, kommer LMK Group att bjuda in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens med möjlighet till Q&A samma dag kl. 09:00 (CET). 

För ytterligare information, kontakta:


Peter Bodor, Head of Corporate Communications, LMK Group
Mob: +46 706 48 70 65
E-post: peter.bodor@linasmatkasse.se

Walker Kinman, VD, LMK Group
Mob: +46 707 22 65 13
E-post: walker.kinman@linasmatkasse.se
 
Erik Bergman, CFO, LMK Group
Mob: +46 707 74 49 73
E-post: erik.bergman@linasmatkasse.se

Om LMK Group


LMK Group grundades 2008 med visionen att förenkla vardagen genom att erbjuda en stor variation av inspirerande måltider levererade direkt till kundens ytterdörr. Idag är koncernen den största leverantören av mealkits i Norden och en ledare inom skandinavisk foodtech. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och verkar under varumärkena Linas Matkasse, Godtlevert, Adams Matkasse och RetNemt. År 2021 omsatte LMK Group 1387,3 MSEK och levererade cirka 23,2 miljoner måltider till sina kunder. LMK Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.  Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som LMK Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-11 07:45 CET.

Bifogade filer


LMK Group publicerar trading update för Q4 2022

Författare MFN