Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Logistea: Logistea publicerar halvårsrapport

LOGISTEA PUBLICERAR HALVÅRSRAPPORT

Logistea AB (publ) publicerar härmed halvårsrapport för perioden juli - december 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Logisteas hemsida (www.logistea.se http://www.logistea.se ) samt som bifogad fil.

Redogörelse för perioden 1 juli - 31 december 2018
• Hyresintäkterna uppgick till 20 758 Tkr (20 419)
• Driftsöverskottet uppgick till 20 326 Tkr (19 985)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 12 618 Tkr (13 423)
• Periodens resultat uppgick till 2 830 Tkr (3 993)
• Resultat per aktie uppgick till 0,79 kr (1,33)

Väsentliga händelser och kommentarer till utvecklingen
Under verksamhetsårets första sex månader, det vill säga under andra halvåret 2018, förlöpte verksamheten i Logistea enligt plan. Bolagets hyresgäst, DSV Road AB, rapporterar fortsatt tillväxt och inga störningar med effekt på fastigheten eller hyresförhållandet förelåg.

Logistea rapporterar med brutet räkenskapsår innebärande att räkenskapsåret avser perioden 1 juli till den 30 juni. Årsstämma avhålls under september månad och på stämman beslutad vinstutdelning fördelas på fyra utbetalningstillfällen, oktober, januari, april och juli.

Den 26 september 2018 avhölls ordinarie årsstämma där, förutom sedvanliga stämmoärenden, beslut fattades om vinstutdelning om 22 560 000 kr motsvarande 7,52 kr per aktie fördelat på fyra utbetalningstillfällen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vinstutdelning skedde den 15 januari 2019 i enlighet med beslut på ordinarie årsstämma.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2018/2019: 22 augusti 2019
Årsstämma 2018/2019: 26 september 2019

Stockholm den 22 februari 2019

Styrelsen

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD Telefon:
+46 70 544 00 00,
e-mail: johan@logistea.se mailto:johan@logistea.se
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se http://www.logistea.se .

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 12.45 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB, (info@fnca.se mailto:info@fnca.se , tel: +46 8 528 003 99), som Certified Adviser.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Logistea Pressrelease 2019-02-22.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25275
Logistea Halvarsrapport 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25276

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se http://www.logistea.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.