Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-03

Logistri Fastighets AB: Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30
i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9,
Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/logistri-fastighets-ab/r/kallelse-till-arssta...
https://mb.cision.com/Main/16453/3050333/1204114.pdf

Författare AktieTorget News