Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

Logistri Fastighets AB: Logistri Fastighets AB förvärvar fastigheter till ett värde om 584 Mkr

Förvärvsportföljen omfattar totalt tio fastigheter med en
uthyrningsbar area om cirka 70 000 kvadratmeter och med
bruttohyresintäkter (årliga hyresintäkter inklusive tillägg) om 47,2
miljoner kronor (cirka 710 kronor per kvadratmeter). Fastigheterna
består till merparten av lokaler för lager- och lättindustri och är
belägna i södra och mellersta Sverige, vilket kompletterar bolagets
nuvarande bestånd väl. Portföljen innehåller 19 hyresgäster,
uthyrningsgraden är cirka 100 procent och den genomsnittliga
återstående hyrestiden uppgår till 6,4 år.

Affären kommer att genomföras genom förvärv av samtliga aktier i de
fastighetsägande bolagen från tre separata säljare. Den totala
preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen
är cirka 192 miljoner kronor och det totala underliggande
fastighetsvärdet är cirka 584 miljoner kronor. Bolaget förväntas
tillträda fastigheterna i början av andra kvartalet 2019. Samtliga
tre förvärv är villkorade av att bolaget erhåller erforderlig
finansiering. Förvärven avses att finansieras genom nyemission om
cirka 240 miljoner kronor, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
samt genom att emittera en SEK-denominerad senior säkerställd
obligation om 350 miljoner kronor med förfallodatum maj 2021.

"Vi tar nu ett viktigt nästa steg i utvecklingen av en svensk
plattform för lager- och lättindustri och adderar ytterligare tio
fastigheter i regionerna Stockholm, Göteborg och Öresund. Fem av
fastigheterna är belägna i Stockholms närförorter och erbjuder en
hyrespotential om cirka 35 %. Förvärvet är ett intressant komplement
till våra långa avtal i regionstäderna (återstående hyrestid på cirka
12 år). Med ett fördubblat fastighetsbestånd och en signifikant
ökning av antalet hyresgäster följer också möjligheten till bättre
finansieringsvillkor. Vårt andra förvärv förväntas nu kunna
finansieras till en lägre kostnad jämfört med bolagets första förvärv
2017" säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Logistri och dess fastighetsportfölj kommer efter transaktionens
genomförande omfatta ca 171 000 kvm och ha en genomsnittlig
återstående hyrestid om tio år. Ingen hyresgäst kommer att
representera mer än cirka 12 procent av hyresflödena och avsikten är
att minska denna andel ytterligare via framtida förvärv. Det
underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor
(cirka 7 000 kronor per kvadratmeter). Målet är bibehålla fastslagen
utdelningspolicy. Bolagets samlade belåningsgrad kommer att vara
cirka 60 % och bolaget har som målsättning att ersätta
obligationsfinansieringen med bankfinansiering när så är fördelaktigt
för bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan information som Logistri Fastighets AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars
2019 klockan 08:00 CET.

Om Logistri Fastighets AB

Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga,
utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.
Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till
Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande
Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/logistri-fastighets-ab/r/logistri-fastighets-...
https://mb.cision.com/Main/16453/2764809/1008775.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.