Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

Logistri Fastighets AB: Logistri Fastighets AB (publ):s styrelse utser Henrik Viktorsson till styrelsens ordförande

Vid dagens konstituerande styrelsesammanträde fattade styrelsen bland
annat beslut om att utse Henrik Viktorsson till ny ordförande i
bolaget.

Henrik representerar Solid Equity AB och Solidcap AB som är den
största enskilda aktieägaren i bolaget.

Styrelsens avgående ordförande, Lennart Öman, har avböjt omval till
ordförandeposten och har vid dagens årsstämma omvalts som ordinarie
ledamot för tiden till nästa årsstämma. Styrelsen tackade Lennart för
god ledning och en stor arbetsinsats för perioden från bolagets
bildande till ett nu större och växande fastighetsbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-ansvarig +46 8 402 53 94
Ulf Attebrant, VD +46 8 402 53 87

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett växande fastighetsbolag med
affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med
inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Fastighetsbeståndet omfattar cirka 171 00 kvadratmeter uthyrningsbar
area i fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige.
Fastigheterna finns i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och
med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer
information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök
www.logistri.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/logistri-fastighets-ab/r/logistri-fastighets-...
https://mb.cision.com/Main/16453/3079886/1223234.pdf

Författare AktieTorget News