Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-18

Logistri Fastighets AB: Omstruktureringen under Logistri Fastighets AB (publ)s obligationslån om 350 miljoner kronor har ge...

Logistri Fastighets AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 17 mars 2019
ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor med ISIN
SE0012455020 ("Obligationen"). Bolaget förvärvade den 1 april 2019 en
fastighetsportfölj ("Fastighetsportföljen"), bland annat med medel
från Obligationen.

Bolagets dotterbolag Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Dotterbolaget")
har denna dag förvärvat Fastighetsportföljen från Bolaget. Som en
delbetalning för förvärvet har Dotterbolaget utökat sitt
obligationslån med ISIN SE0010413989 ("Dotterbolagsobligationen") med
ytterligare obligationer om 350 miljoner kronor (de "Ytterligare
Dotterbolagsobligationerna") till totalt 725 miljoner kronor och
investerarna i Obligationen har erhållit obligationer i de
Ytterligare Dotterbolagsobligationerna i utbyte mot sina obligationer
i Bolagets Obligation. Bolaget har därmed inga förpliktelser under
Obligationen och Obligationen kommer att stängas ner. Härmed har
omstruktureringen (även kallad "Restructuring") under villkoren för
Obligationen, villkoren för Dotterbolagets obligation och i enlighet
med det skriftliga förfarandet som avslutades den 17 maj 2019 för
Dotterbolagsobligationen genomförts.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan informationen som Logistri Fastighets AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
18 juni 2019.

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och
förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna
är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges
största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets
fastigheter uppgår till cirka 600 mkr och omfattar sju fastigheter
med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin
helhet av Pareto Business Management AB.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök
www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/logistri-fastighets-ab/r/omstruktureringen-un...
https://mb.cision.com/Main/16453/2843484/1064743.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.