Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-26

LOHILO Foods AB: Lohilo Foods AB och General Mills förlänger inte sitt distributionssamarbete

Lohilo Foods AB ("Lohilo") har idag kommit överens med General Mills om att inte förlänga det befintliga distributionsavtalet avseende Häagen Dazs glass i Sverige. De villkor som General Mills ställt upp för en förlängning av avtalet har inte kunnat accepteras av Lohilo, varpå avtalet upphör att gälla den 31 december 2022.

I arbetet med avtal gällande distribuerade varumärken, såsom Häagen Dazs, kan Lohilo nyttja sin befintliga organisation för försäljning och distribution på ett effektivt sätt, vilket gynnar både samarbetspartners och Lohilo. Marginalerna på distribuerade produkter är dock normalt lägre än för egenägda varumärken, vilket gällt även för Lohilos avtal med General Mills. Lohilo är därför måna om att samtliga samarbetsavtal är utformade på så sätt att Lohilo kan leverera ett högt värde till samarbetspartnern samtidigt som den egna intjäningen och de egna varumärkena inte äventyras.

Lohilos försäljning av produkter under varumärket Häagen Dazs har årligen uppgått till totalt ca 70 MSEK, vilket motsvarar ca 25% av Lohilos totala försäljning.

De nya distributionsavtalen med Fuud respektive Sproud som kommunicerats under augusti bedöms under 2023 kunna täcka för en större del av marginaltappet som avslutet med Häagen Dazs innebär.

Lohilo kommer under Q4 2022 att genomföra en översyn för att optimera storlek och struktur för dess organisation, efter de nya förutsättningarna. Detta väntas främst innebära att den planerade utökningen av resurser relaterad till Fuud och Sproud uppdragen inte kommer att behöva genomföras.

"Det är tråkigt att vi inte kunnat nå fram till en överenskommelse med General Mills, samtidigt som jag på den positiva sidan kan konstatera att vi nu får mer resurser till att utveckla våra egna varumärken maximalt och dessutom kan ge Fuud och Sproud en riktigt fin start i vår portfölj. Vi tackar General Mills för ett gott samarbete och önskar dem lycka till i framtiden på den svenska marknaden", säger Richard Hertvig, VD på Lohilo.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com,+46 70886 94 44

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2022 kl. 08.30 CET.

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies, Halo Top, Homie, IQ Fuel, Legendz, Nathalie's, Beijing 8 och Sproud.

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com

"Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods innehar FNCA Sweden AB uppdraget som Certified Adviser."

Författare Cision