Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-27

Loomis AB: Valberedning utsedd inför Loomis årsstämma 2023

Följande representanter för Loomis AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023:

-        Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management, ordförande i valberedningen

-        Bernard Horn, utsedd av Polaris Capital Management, LLC

-        Jacob Lundgren, utsedd av Andra AP-fonden

-        Elena Herrero, utsedd av Indecap Fonder

Bolagets styrelseordförande, Alf Göransson, har sammankallat valberedningen till dess första sammanträde och även adjungerats till valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 4 maj 2023 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till carina.cederblad@loomis.comsenast den 31 januari 2023.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

27 september 2022

Alf Göransson

Styrelseordförande

Kontakt: Carina Cederblad
Telefon: +46 (8) 522 920 53
E-mail: carina.cederblad@loomis.com

Författare Cision