Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Lovande upplägg för hösten

Detta är en betald analys på uppdrag av Wilson Therapeutics AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Förberedelserna inför kommande fas III-studier har fortskridit. Bolaget förväntar sig ett besked från FDA om godkännande av studieupplägget inom kort. Vi ser en god potential i förhållande till risken och upprepar Köp.

WIlson Therapeutics utvecklar en be­handling av Wil­sons sjukdom, WTX101, som av allt att döma har en mer gynnsam biverkningsprofil och är enklare att administrera än dagens läkemedel. Vi spår därför en stor potentiell efter­frågan för behandlingen, inte minst eftersom Wilsons sjukdom leder till livs­hotande kopparförgiftning om den inte behandlas. Lovande resultat från fas II-studien ger stöd åt den uppfattningen. Patienternas behov av livslång medicinering och en hög prissättning för sär­läkemedel ger goda kom­mersiella förut­sätt­ningar om marknaden nås.

Nästa stora milstolpe för Wilson Therapeutics är att starta en regi­strerings­grundande fas III-studie där WTX101 direkt jämförs med befintliga behandlingar. Den vikti­gaste nyheten i halvårs­rap­porten var att ett förslag till studie­protokoll har inlämnats till den amerikanska läkemedelsmyndig­heten FDA. Det är en positiv signal att bolaget står kvar vid tidigare kommunicerad preli­minär studie-design. Ett FDA-god­kännande av studieupplägget är en viktig potentiell kursdrivare under hösten. Då inga liknande studier gjorts inom sjukdoms­området tidigare kan möjligen FDA:s överväganden dra ut på tiden. Än så länge bedömer vi dock att den regulatoriska processen ligger inom den tidsram som bolaget angivit. Bolaget ligger långt fram i start­groparna och har bland annat utsett 30 kliniker i USA, Europa och Israel för fas III-studien.    

Aktiekursen har fallit tillbaka något efter vårens starka utveckling. En relativ nyhetsstiltje under som­maren kan ha bidragit. FDA-beskedet och en möjlig start av fas III-studien talar för ett mer inten­sivt nyhetsflöde i närtid. Därtill kommer långtids­uppfölj­ningar av fas II-studien att presenteras på medicinska konferenser. Våra värd­eringsansatser indikerar ett risk­justerat motiverat värde tydligt över dagskurs. En svagare dollar medför en mindre sänkning till 122 kronor (129).

Författare Niklas Elmhammer

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.