Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Lumito: Q1- 2019 Kvartalsrapport för LUMITO AB (publ) JANUARI - MARS 2019

Lumito AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q1 2019 (bilagd) och
finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida,
www.lumito.se.

FÖRSTA KVARTALET

· Resultatet efter skatt uppgick till -1 958 (-496) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,02) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 958
(-496) TSEK.

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 079 (6 775) TSEK.
· Första resultaten från ny instrumentprototyp visar väsentligt
förbättrad bildkvalitet.

· Startat samarbete med CR Competence avseende karakterisering av
nanopartiklar.

· Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
· Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning
är godkänd i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning.
· Extra bolagsstämma hölls den 25 april 2019 och beslut om emission
av aktier och teckningsoptioner (units) togs samt bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och
teckningsoptioner (units).

· Styrelsen i Lumito AB beslutade att flytta årsstämman till den 4
juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

KORT OM LUMITO

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och
utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade
uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles)
syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska
avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med
nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader
i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella
användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på
digital patologi. Ett samarbetsavtal gällande utveckling av
instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The
Technology Partnership) i Cambridge UK. Bolagets aktier Lumito och
teckningsoptioner Lumito TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic
MTF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lumito/r/q1--2019-kvartalsrapport-for-lumito-...
https://mb.cision.com/Main/17276/2800162/1034585.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.