Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Mackmyra Svensk Whisky: Q1 - Ett kvartal i skuggan av Covid - 19

RESULTATET I KORTHET
2019 2018 2019
jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 18,0 19,4 90,2
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt -7% 1% 5%
Försäljning Flaskor, MSEK 9,8 13,6 58,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 8,2 5,8 32,1
Bruttoresultat, MSEK 7,8 9,1 44,9
Bruttovinstmarginal, procent 43% 47% 50%
EBITDA, MSEK, justerad beräkning -3,9 -1,9 -0,8
Rörelseresultat, MSEK -5,7 -3,6 -8,3
Finansnetto, MSEK -2,8 -2,9 -10,7
Skatt, MSEK 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -8,5 -6,5 -19,3
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -10,0 -6,7 -19,3
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,41 kr -0,46 kr
-1,13 kr

·
Nettoomsättningen uppgick till 18,0 MSEK (19,4), en minskning med 7%
(+1).

· Flaskförsäljningen i det första kvartalet minskade till 9,8 MSEK
(13,6), vilket motsvarar en minskning på 28% (+10). Stora delar av
minskningen är hänförlig till att i princip samtliga exportmarknader
(inklusive HORECA, Travel Retail och Bordershops) stängde under
senare delen av kvartalet som en effekt av Covid-19-pandemin. De två
planerade leveranserna av Private Brand genomfördes dock enligt plan.

· Fatförsäljningen har under kvartalet överträffat förväntningarna
trots att samtliga stora mässor blivit framflyttade till hösten.
Detta lyckades genom att ställa om till att träffa Mackmyras
ambassadörer i små grupper eller via telefon och digitalt istället
på mässor, vilket resulterade i en mycket stark insats och lyckad
lansering av vårens fatkampanj med Cognacs-fat. Försäljningen uppgick
till 8,2 MSEK (5,8), en ökning på 41% (-13).

· Verksamheten inom Upplevelser har fungerat väl tack vare snabbt
agerande i Mackmyra Whiskyby där snabb omställning har fortsatt att
generera intäkter. Vi noterar dock att bokningsläget för visningar
och event under andra kvartalet är mycket svagt.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -5,7 MSEK (-3,6) och innebar en försämring med 2,1 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 7,8 MSEK (9,1). Det försämrade bruttoresultatet beror till övervägande del på den minskade andelen försäljning utanför Sverige där marginalen är avsevärt mycket bättre. Den ökade andelen fat är positiv för marginalen men klarar inte att väga upp det stora tappet utanför landets gränser. EBITDA uppgick till -3,9 MSEK (-1,9) enligt vårt nya sätt att beräkna (se sid 12) och resultatet efter skatt uppgick till -8,5 MSEK (-6,5).

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det första kvartalet till
-10,0 MSEK (-6,7). Det försämrade kassaflödet är till stor del
hänförligt till det försämrade rörelseresultatet och den ökade
destilleringen under kvartalet där vi destillerade ca 82.000 flaskor
mot ca 62.000 under första kvartalet 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

I januari meddelade Patent- och Marknadsöverdomstolen att de beviljar
Mackmyra prövningstillstånd för den fällande domen i Stockholms
Tingsrätt efter att Konsumentombudsmannen (KO) stämt Mackmyra för
användandet av sex stycken bilder i sociala medier. Tvisten ska nu
omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Patent- och
marknadsdomstolens dom är unik i sitt slag och anses oklar och
tvivelaktig av branschexperter. En omprövning av Patent- och
marknadsdomstolens dom är välkommen.

Under kvartalet lanserades Mackmyra Grönt Te som är destilleriets mest
innovativa skapelse hittills och finns tillgänglig i begränsad
upplaga på Systembolaget från den 27 mars 2020. Inspirerad att hitta
nya exklusiva smakkombinationer tog master blender Angela D'Orazios
fram en single malt whisky som slutlagrats på fat mättade med en
blandning av utsökta japanska gröna teblad.

Efter att ha varit VD under 21 år, ända sedan Mackmyra Svensk Whisky
AB grundades, lämnar Magnus Dandanell den 4 maj 2020 över VD-posten
till Johan Larsson samtidigt som han själv övergår till rollen som
bolagets Försäljningschef och affärsutvecklare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Med anledning av Covid-19 anpassar Mackmyra sin verksamhet till ett
scenario där försäljningen minskar väsentligt under en
sexmånadersperiod. Försäljningsbortfallet kan dock minska betydligt
om restriktionerna avbryts efter kortare tid. Största delen av
bortfallet beräknas komma från de exportmarknader som är stängda
(störst påverkan har Tyskland, Frankrike och Storbritannien) samt
whiskymässor och event som är framflyttade. Mackmyra har arbetat fram
ett kompensationsprogram som gör att verksamheten kan fortsätta på
"lägre varvtal" för att snabbt kunna växlas upp när restriktionerna
tas bort. Kompensationsprogrammet startar med omedelbar verkan och
innehåller följande väsentliga huvudpunkter: amorteringsfrihet på lån
från ALMI och Norrlandsfonden under sex månader, förlängning av
mindre konvertibellån (beslut underställs förhandling med
konvertibelinnehavarna och årsstämman) som ska konverteras under
perioden, samlade statliga stödåtgärder i Sverige, Tyskland och
Storbritannien, varav korttidspermitteringar på 40% i snitt inräknas.
Därtill har produktionen anpassats till rådande situation.

I april meddelade Mackmyra och Swedish Tonic ett samarbete där de
ställer om en del av sin produktion för att börja tillverka och
leverera handsprit till bla annat sjukvården och äldreomsorgen. Den
17 april, lanserar de tillsammans Handhjälpen - ett koncept som
kopplar ihop vårdens behov med önskan om att vilja hjälpa till.
https://www.handhjalpen.se/

Mackmyra har tävlat i USA och lyckats ta hem tre guld samt två
utnämningar som "Best of Category" i den väl ansedda tävlingen Craft
Spirits Awards, som arrangeras av American Distilling Institute.
Mackmyra har nu korats till guldvinnare i Craft Spirits Awards i USA
för Mackmyra Grönt Te och AI:Intelligens samt Lab Distillery Organic
Gin.

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) senarelägger årsstämman på grund ava
Covid-19. Nytt datum för årsstämman är den 17 juni 2020, stämman
kommer att hållas i Stockholm, och en separat kallelse kommer att
offentliggöras i behörig tid före stämman.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
15 maj 2020 kl. 08:30 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi
tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan
tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella
whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden
AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528
003 99.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/q1---ett-kvartal-i-s...
https://mb.cision.com/Main/411/3112681/1248245.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.