Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Mackmyra Svensk Whisky: Q2 - Viktiga framsteg under försiktig tillväxt

2019 2018 2019 2018 2018
RESULTATET I KORTHET april-juni april-juni jan-juni jan-juni Helår
Nettoomsättning 20,6 20,3 40,0 39,4 86,2
exklusive
alkoholskatt, MSEK
Omsättningstillväxt 2% 7% 2% 10% 6%
exklusive
alkoholskatt
Försäljning Flaskor, 12,5 11,4 26,1 23,8 53,3
MSEK
Försäljning Fat och 8,1 8,9 13,9 15,6 32,9
Upplevelser, MSEK
Bruttoresultat, MSEK 11,0 12,0 20,1 21,7 43,9
Bruttovinstmarginal, 53% 59% 50% 55% 51%
procent
EBITDA, MSEK -0,9 -1,6 -4,1 -1,9 -6,8
Rörelseresultat, MSEK -1,3 -1,9 -4,9 -2,7 -8,4
Finansnetto, MSEK -2,8 -2,5 -5,7 -5,4 -10,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, -4,1 -4,4 -10,6 -8,1 -19,2
MSEK
Kassaflöde efter -1,0 -6,2 -7,7 -13,9 -14,7
investeringar, MSEK
Resultat per aktie före -0,29 kr -0,34 kr -0,75 kr -0,66 kr -1,49 kr
full utspädning, SEK

2019 års andra kvartal blev Mackmyras artonde kvartal i rad med
omsättningstillväxt. Första kvartalets starka avslut fortsatte delvis
in i andra kvartalet men en viss avmattning under andra halvan.
Nettoomsättningen uppgick till 20,6 MSEK (20,3). Kvartalet, liksom
det första halvåret, präglas av en ojämn utveckling mellan olika
marknader. Tillväxten i kvartalet är till stor del hänförlig till
ökad försäljning inom Private Brand samt den fortsatt positiva
utvecklingen i Storbritannien, men den tyngs också av ett betydligt
sämre kvartal i bland annat Tyskland. Omsättningen från fat har
utvecklats väl men fjolårets fina försäljning i samband med öppningen
av Hällsnäs whiskylager är svår att nå utan motsvarande lansering.
Omsättningen av såväl flaskor som Fat & Upplevelser minskar något i
Sverige. Den totala nettoomsättningen ökade med 2 % (7), varav
flaskor ökade med ca 10 % (-16) medan försäljningen av Fat och
Upplevelser minskade mot föregående års andra kvartal -9 % (+65).
Ackumulerad försäljningstillväxt uppgår till 2% (10).

·
Mackmyras prioriterade exportmarknader, Tyskland, Frankrike och
Storbritannien, växer sammanlagt med 10 % (-7) under kvartalet.
Frankrike visar åter en stabil försäljning och tillväxt 110% (-70).
Tyskland tappar mot ett bra kvartal under föregående år -26 % (40).
Under kvartalet har dock ett par större order tecknats, där
leveransen hamnar under Q3. Etableringen av eget dotterbolag i
Storbritannien har under det andra kvartalet fortsatt visa ökande
försäljning.

·
Kvartalets försäljning till Systembolaget minskar till stor del
förklarat av en förändrad periodicitet av årets produktsläpp. Inom
ramen för vårt säsongssortiment lanserade vi i mars Äppelblom med
stor framgång vilket stärkte Q1-siffrorna, våren 2018 släpptes
motsvarande produkt, Gruvguld, i Q2. På motsvarande sätt fanns två
nya momentprodukter under Q2 2018 vilket under Q2 2019 motsvarats av
endast en produkt, släppt sista dagarna i kvartalet. I år har vi valt
att göra en momentprodukt mindre till fördel för AI-whiskyn, med
lansering i augusti. Ginförsäljningen ökar i jämförelse med Q1, men
når inte riktigt föregående års siffror vilket förklaras av att
Kreatör [jin] under Q2 2018 stod på hyllan i ett relativt stort antal
Systembolagsbutiker. Dock har Mackmyra under kvartalet framgångsrikt
introducerat Ginfat vars omsättning vida överstiger försäljningen av
ginflaskor. Den generella trenden för Single Malt Whisky på
Systembolaget är positiv med en ökning om ca 4 % för det första
halvåret (varav minskande försäljning i Q1 och ökande i Q2).
Systembolagets försäljning av gin under årets första halvår ökade med
14 %.

·
Omsättningen från Fat och Upplevelser minskade med -9 % (65%) i det
andra kvartalet. Både Fat och Upplevelser visar bra siffror men under
2018 genomfördes en försäljningsmässigt mycket lyckad lansering av
Mackmyras nya Whiskylager i Hällsnäs utanför Göteborg, som vi inte
klarar att matcha försäljningsmässigt under kvartalet. Mackmyra har
under 2019 ersatt Mackmyra dagen med en jubileumsturné som sträcker
sig över sommaren, med evenemang knutna till våra whiskylager runt om
i landet.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Det andra kvartalet 2019 innebar en marginell resultatförbättring i
jämförelse med föregående år. Kvartalets resultat efter skatt uppgick
till -4,1 MSEK (-4,4) och innebar en förbättring med 0,3 MSEK.
Bruttoresultatet uppgick till 11 MSEK (12,0), EBITDA uppgick till
-0,9 MSEK (-1,6) och rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-1,9).
Den reducerade bruttovinsten är främst hänförlig till den starka
fatförsäljningen under Hällsnäs lanseringen under 2018, fat har en
markant bättre bruttovinst än flaskor. Kassaflödet efter
investeringar uppgick för det andra kvartalet till -1,0 MSEK (-6,2).
Som nämndes i delårsrapporten för det första kvartalet förväntas de
kontrollerade kostnadsneddragningar som genomförts inom ramen för det
tidigare kommunicerade effektivitetsprogrammet bidra till förbättrat
resultat och kassaflöde vilket ger genomslag under det andra
kvartalet. Bland annat uppgår kostnaderna för Försäljning och
Administration till 12,3 MSEK, mot 14,0 under andra kvartalet 2018,
vilket är en förbättring på 1,7 MSEK.

Väsentliga händelser under Q2

I april meddelades att Mackmyra tillsammans med Microsoft och Fourkind
skapar världens första whisky framtagen med AI (Artificiell
Intelligens) som Master Blender. Whiskyn och projektet presenterades
på den stora tech-konferensen The Next Web den 9-10 maj i Amsterdam,
där den rönte stor uppmärksamhet.

I slutet av juni lanserades Moment Skogshallon. Innehållet är en
elegant Single malt whisky, delvis lagrad på ex-bourbonfat mättade
med vin från svenska vilda hallon, whiskyn är destillerad på Mackmyra
Bruk, lagrad i Bodås Gruva och har buteljerats i en mycket begränsad
upplaga.

Under de sista dagarna i juni lanserades Mackmyras Webshop i
Storbritannien. Ett begränsat sortiment av både flaskor och fat finns
tillgängligt samt möjligheten till förhandsorder av Mackmyras mycket
omskriva AI-Whisky. Leverans från Webshopen sker via en
tredjepartslösning i Storbritannien och vi har möjlighet att leverera
till ett femtiotal länder till att börja med. Vi följer
försäljningsutvecklingen noga.

I maj beslutade Mackmyras styrelse, villkorat av en extra
bolagsstämmas efterföljande godkännande, om genom-förandet av en
företrädesemission om upp till 52,9 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen var säkerställd upp till ca 85% av
emissionsbeloppet. En extra bolagsstämma, genomförd i Stockholm den
29 maj, fastställde därefter styrelsens beslut om att genomföra
företrädesemissionen, vilken med en sista teckningsdag den 25 juni,
tecknades till 95%. Därmed tillfördes bolaget cirka 50 MSEK före
emissionskostnader och kvittning av tidigare utställda brygglån.

I maj meddelades att Björn Biberg avgår på egen begäran som CFO för
att ta sig an motsvarande uppdrag hos Systemintegratören NetNordic
Sverige. Till ny CFO utses Anders Holst som arbetar för Mackmyra
sedan ett drygt år tillbaks och under denna tid bland annat haft
rollen som tillförordnad CFO under Björn Bibergs tidigare
föräldraledighet. Anders är Civilekonom från Stockholms Universitet
och har tidigare bland annat arbetat som CFO på Lensway Group, som
Redovisningschef på Adidas Nordic samt som Ekonomichef på Diesel
Sweden.

I juni meddelade Mackmyra att ett nära samarbete inletts med Varalövs
Tunnfabrik som ska tillverka destilleriets whiskyfat av svensk ek.
Samarbetet förenar Mackmyras upptäckarglädje, experimentlusta och
whiskyframställning på fina svenska råvaror med Varalövs gedigna
hantverkstradition sedan 1879.

Under hösten 2018 fyllde vi ett fåtal fat med vår gin och lät våra
kunder boka en låda med fatlagrad gin. Efter 6 månader buteljerades
faten och nu har flaskorna med Mackmyras första fatlagrade gin
provsmakats med ett fantastiskt resultat. Under våren erbjöd vi våra
fatägare som tömde sitt fat att återfylla det med gin och intresset
har varit stort. Även provningar med gin har genomförts under
kvartalet och försäljningen har tagit bra fart.

Den 18 juni hölls Mackmyras årsstämma på Epicenter i Stockholm. På
stämman omvaldes sittande styrelse med nyval av Håkan Johansson samt
beslutades bland annat om sedvanligt emissionsbemyndigande.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
30 augusti 2019 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi
tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan
tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella
whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för
livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden
AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528
003 99.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/r/q2---viktiga-framste...
https://mb.cision.com/Main/411/2892115/1097810.pdf
https://mb.cision.com/Public/411/2892115/b6ae830ad88ae6e2.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.