Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

MAGNOLIA BOSTAD: HÖG TRANSAKTIONSVOLYM 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magnolia Bostad såg ingen direkt påverkan av
covid-19-pandemin på transaktionsmarknaden under det första kvartalet och det
blev ytterligare ett kvartal med hög transaktionsvolym.

Det skriver vd Fredrik Lidjan i delårsrapporten.

Under kvartalet ökade Magnolias byggrättsportfölj som nu uppgår till totalt
19.447 byggrätter, varav 2.540 byggrätter utvecklas genom JV för långsiktig
förvaltning.

"Vi ser tydligt hur vår byggrättsportfölj stadigt mognar och att våra projekt
successivt närmar sig lagakraftvunnen detaljplan", skriver vd.

Magnolia färdigställde under första kvartalet totalt 1.334 bostäder, främst
hyresrätter belägna i Uppsala, Vallentuna och Örebro, men även ett
äldreboende i Helsingborg. Antalet boenden under produktion ligger nu på
drygt 8.000 bostäder.

Vad gäller finansiering avser Magnolia att alltmer använda finansiering
kopplad till specifika projekt, vilket ledde till att bolaget i slutet av
2019 beslutade att inte refinansiera den obligation som nu förfaller. Under
mars återköpte Magnolia egna utestående obligationer och per den 31 mars
uppgick bolagets innehav av utestående obligation med förfall 2020 till ett
nominellt värde av 101 miljoner kronor. Magnolia löser återstående del av
obligationen vid förfallodagen den 28 april.

"Detta innebär en belastning på vår likviditet men vi bedömer att vi kan möta
kommande likviditetsbehov med projektfinansieringar inom befintliga
kreditfaciliteter samt betalningar från våra kunder på befintliga
fordringar", skriver vd.

Totalt uppgår fordringar på köpare till 1,2 miljarder kronor varav Magnolia
beräknas erhålla en halv miljard kronor inom de kommande tolv månaderna.

"Osäkerheten om framtida utveckling i samhället är stor på grund av covid-19.
Vi följer upp vår affär i varje enskilt moment i syfte att identifiera
potentiella risker. Syftet med detta är att vara förberedda för att om
nödvändigt kunna vidtaga åtgärder redan på ett tidigt stadium. Avslutningsvis
ser vi att efterfrågan och behovet av de bostäder vi utvecklar är stort och
vi fortsätter tillsvidare vår verksamhet i oförändrad takt", skriver Fredrik
Lidjan.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News