Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-10

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 13 SEPTEMBER

=======================

- Norge: val till Stortinget

Opinionsundersökningar tyder på att det blir ett regeringsskifte, till en center-vänster regering. Men landet är vant vid minoritetsregeringar och enigheten om de stora dragen i den ekonomiska politiken är stor, så marknadsreaktionerna väntas bli begränsade.


TISDAG DEN 14 SEPTEMBER

=======================

- Storbritannien: arbetslöshet juli kl 8.00

Arbetslöshetsnivån väntas ha stigit något till 4,8 procent, medan löneökningstakten antas ha sjunkit något.


- SCB: KPI augusti kl 9.30

Fortsatt stigande energipriser väntas ha bidragit till att pressa upp KPIF-inflationen i linje med Riksbankens 2-procentsmål i augusti, från 1,7 procent i juli, enligt Infronts prognosenkät. Det skulle i så fall innebära att KPIF-inflationen var 0,6 procentenheter högre än i Riksbankens prognos från i juli i den sista statistiken som publiceras före Riksbankens nästa penningpolitiska möte, den 20 september.

"Energipriserna fortsatte upp i augusti. Effekten på KPIF:s tolvmånaderstal är nästan 1 procentenhet, vilket är betydligt mer än Riksbankens antaganden", konstaterar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i ett kundbrev.

Även KPIF-inflationen exklusive energi väntas ha stigit i augusti men endast till 1,0 procent, från 0,5 procent i juli, vilket skulle vara helt i linje med Riksbankens juli-prognos.- USA: NFIB småföretagsindex augusti kl 12.00

Sjönk i juli tillbaka till 99,7. Företagens syn på arbetsmarknaden och bristläget är något som brukar uppmärksammas i enkäten.


- Riksdagen: riksmötets öppnande kl 14.00

Stefan Löfven kommer att läsa regeringsförklaringen, men har redan flaggat för att han avgår i november vilket öppnar för en stökig höst när ny statsminister ska väljas.

Samtidigt fortsätter arbetet med budgeten för 2022, där 74 nya miljarder kronor ska spenderas och del redan aviserats i utportionerade nyheter. Budgetfrågan hänger samtidigt ihop med regeringsfrågan ett år före ordinarie val.


- USA: KPI augusti kl 14.30

Väntas ha stigit 0,4 procent från föregående månad, och kärn-KPI upp 0,3 procent, efter 0,5 respektive 0,3 procent i juli. Inflationstakten låg då på 5,4 procent.

Federal Reserve har sett uppgången som till mycket pandemirelaterad, bland annat med högre priser på begagnade bilar, men anser ändå att inflationsvillkoret för att börja nedtrappningen av tillgångköpen, tapering, är uppfyllt. Återstår arbetsmarknaden, som varit lite svajig på sistone.


ONSDAG DEN 15 SEPTEMBER

=======================

- Kina: industriproduktion, detaljhandel augusti kl 4.00

Capital Economics noterar att alla viktigare indikatorer börjar återgå till en mer normal årstakt, då låga jämförelsetal börjar falla bort.

"Data över nivåerna kommer att erbjuda en bättre guide till nuvarande momentum. Vi förväntar oss att de ska visa på en fortsatt inbromsning förra månaden", skriver de.

Detta kommer delvis att återspegla störningar från nya virusutbrott. Restriktioner var kvar under större delen av augusti och konsumenterna blev mer försiktiga, vilket gör att detaljhandeln troligen minskade igen.

"Industrins tillväxt har troligen bromsat också. Handelsdata visade på bra utländsk efterfrågan men industri-PMI pekar mot att detta inte var tillräckligt för att motverka en nedgång i inhemsk efterfrågan.


- Storbritannien: KPI augusti kl 8.00

Inflationstakten antas ha stigit till 2,9 procent från 2,0 procent i juli, medan kärninflationen antas ha stigit till 2,9 från 1,8 procent.

Den brittiska ekonomin har lyft i spåren av minskade restriktioner, och enligt en Reutersenkät spås en räntehöjning från dagens 0,1 procent till 0,25 procent i slutet av 2022. Nästa BOE-möte är den 23 september.


- Kantar Prospera: inflationsförväntningar kl 8.00

Detta är den stora enkäten som även frågar arbetsmarknadens parter.

Swedbank noterar att inflationsförväntningarna stigit något under sommaren till Riksbankens glädje, och de 5-åriga KPI-förväntningarna hos penningmarknadens aktörer är väl förankrade runt 2-procentsmålet.

"Med höga prissignaler, uppskruvade priser på elen och överraskande starka inflationsutfall under sommaren är det troligt att förväntningarna kryper uppåt ytterligare något", skriver Swedbank.

Vid sidan av inflationsförväntningarna kommer de och sannolikt även Riksbanken att fokusera lite extra denna gång på löneförväntningarna. Bland arbetstagarna steg löneförväntningarna på 1-2 års sikt i junienkäten och det finns förutsättningar för en fortsatt uppgång i september.

Arbetskraftsbrist har blivit ett tilltagande problem. Någon större uppåtpress på lönerna väntas inte, men det kan lib en lite tilltagande löneglidning under de närmaste åren. Sannolikt finns det även förutsättningar för något högre centrala avtal i nästa avtalsrunda 2023, skriver Swedbank.TORSDAG DEN 16 SEPTEMBER

========================

- USA: detaljhandel augusti kl 14.30

Detaljhandeln väntas ha minskat med 0,7 procent under månaden, med en nedgång exklusive bilar på 0,1 procent.

Commerzbank noterar att utbudsproblemen i bilindustrin är en hämsko, med en betydande nedgång i bilförsäljningen i augusti. De ser en total nedgång med 1,2 procent och -0,5 procent borträknat bilar.

"Den generellt sett svagare takten i konsumtionen de senaste månaderna indikerar en nedgång i tillväxttakten under tredje kvartalet", skriver Commerzbank.


FREDAG DEN 17 SEPTEMBER

=======================

- EMU: KPI (def) augusti kl 11.00

Väntas bekräfta det preliminära utfallet, där inflationstakten steg till 3 procent i augusti från 2,2 procent juli, medan kärninflationen steg till 1,6 från 0,7 procent.

ECB-rådet väntar sig en fortsatt inflationsuppgång under hösten på grund av tillfälliga faktorer, men sedan att den faller tillbaka. De drog upp inflationsprognosen för 2013 till 1,5 procent vid det senaste rådsmötet. Det är däremot fortsatt en bit från målet och talar för fortsatta stimulanser.


- USA: Michiganindex (prel) september kl 16.00

Indexet sjönk rejält i augusti och väntas nu ha sjunkit ytterligare något från 70,3 till 70,2.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.