Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 10 FEBRUARI

======================

- Kina: KPI januari kl 2.30

I januari för ett år sedan var Kinas KPI-inflation 1,7% och i december hade
den stigit till 4,5% på grund av de skenande fläskpriserna.

Årets januariutfall för KPI-inflationen i Kina väntas landa på 4,9%.

- SEB: boprisindikator februari kl 8.30

Efter ett hopp uppåt i oktober har boprisindikatorn varit relativt stabil de
senaste månaderna. I januari låg den på 43, oförändrat från månaden före.

Men även om boprisindikatorn i januari låg kvar på samma relativt höga nivå
som i december 2019 visade de underliggande siffrorna att färre tror på
stigande eller sjunkande priser. I stället syntes nästan en fördubbling, från
17 till 33 procent, av andelen som trodde på stillastående priser.

"Troligen bidrar både Riksbankens räntehöjning och de sämre allmänekonomiska
utsikterna till hushållens mer neutrala inställning", sade SEB:s privatekonom
Jens Magnusson i en kommentar i samband med att boprisindikatorn för januari
publicerades.

TISDAG DEN 11 FEBRUARI

======================

- USA: primärval New Hampshire

Efter rösträkningsdebaclet i demokraternas primärval i delstaten Iowa, som
verkar visa i stort sett dött lopp mellan Pete Buttigieg och Bernie Sanders,
drar primärvalscirkusen vidare till New Hampshire.

För fyra år sedan vann Sanders premiärvalet i New Hampshire för Demokraterna,
medan Donald Trump tog hem segern för Republikanerna.

Fed: Jerome Powell frågas ut i representanthusets finansutskott kl 16.00

Första delen av den utfrågning i kongressen som tidigare var känd under
namnet "Humphrey Hawkins", där Fed-chefen ger sin bild av penningpolitiken
och den ekonomiska utvecklingen i landet.

De senaste talen från Fed tyder på att såväl räntorna som ekonomin "är på en
bra plats" just nu.

Nordea tror inte att coronaviruset ska ha ändrat på denna slutsats, men det
adderar till nedåtriskerna vid en tidpunkt när Fed känner att inflationen
fortfarande ligger på den låga sidan.

Banken skulle gärna vilja höra Powell erkänna att det åtminstone finns en risk
för att Feds åtgärder har eldat på en bubbla på aktiemarknaden, och pekar på
aktier som Tesla.

ONSDAG DEN 12 FEBRUARI

======================

- Riksbanken: räntebesked kl 9.30

Riksbanken höjde som väntat styrräntan, till 0,00 procent, i december och
upprepade samtidigt budskapet att räntan väntas ligga kvar på den nivån de
närmast åren.

Ingen av de tolv ekonomer som Infront tillfrågat räknar med att ny information
sedan decembermötet räcker för att förmå Riksbanken att ändra vare sig
reporäntan eller räntebanan nu.

"Efter att RB har lagt sig i vänteläge under i stort sett hela
prognoshorisonten är det svårt att se att de ska byta fot i någotsånär
närtid", skriver ekonomerna på Danske Bank i ett kundbrev.

- EU: kommissionen presenterar prognos kl 11.00

I höstprognosen i november reviderade kommissionen ned sina prognoser för
BNP-tillväxten i euroområdet för 2019 och 2020. Prognosen för 2020 sänktes
till 1,2%, från tidigare 1,4%.

"Hittills har den europeiska ekonomin visat sig motståndskraftig mot en mindre
gynnsam omvärld. Men vi kan möta oroliga vatten framöver", sade kommissionens
vice ordförande för EMU Valdis Dombrovskis i ett uttalande.

Han nämnde oroskällor som handelskonflikter, stigande geopolitiska spänningar,
ihållande svaghet i tillverkningsindustrin och brexit, och tillade att
riskerna övervägde klart åt nedsidan.

- USA: KPI januari kl 14.30

Väntas ha stigit med 0,2% m/m och 2,5% y/y i januari, efter ett lite svagare
utfall än väntat i december.

För kärn-KPI ligger förväntningarna på 0,2 respektive 2,2%.

UniCredit räknar med att både KPI och kärn-KPI ska ha ökat med 0,1% m/m i
januari, men riskerna lutar åt uppsidan.

De noterar att bensinpriserna sjönk med 0,3% m/m, icke säsongsjusterat, och de
stiger normalt i januari, medan kärn-inflationen troligtvis var dämpad på
grund av svagare lönetillväxt.

FREDAG DEN 14 FEBRUARI

======================

- Tyskland: BNP (prel) 4 kv kl 8.00

Den tyska ekonomin väntas ha vuxit svagt under fjolårets sista kvartal, med
stöd från det milda vädret och en något bättre efterfrågan från utlandet.

Commerzbank noterar i ett kundbrev att landets federala statistikkontor redan
i mitten på januari påpekade att det varit "en svag återhämtning" de tre
sista månaderna av året.

De tror att den väntade svaga återhämtningen helt kommer att bero på högre
bygginvesteringar, och det milda vädret i december väntas också ha bidragit.
Dessutom väntas exporten ha ökat med omkring 1 procent jämfört med kvartalet
före.

"Men en svag punkt kan ännu en gång vara investeringar i maskiner och
utrustning, där problemen i tillverkningssektorn blir allt mer uppenbara",
skriver Commerzbank.

Bankens och konsensus ligger på en tillväxt under fjärde kvartalet på +0,1%
q/q.

Efter den svaga tyska industriproduktionen för december flaggar dock
Commerzbank för att de ser en ökad risk för att uppgången i Tysklands reala
BNP-tillväxt "stagnerade eller till och med sjönk" i slutet på året.

- EMU: BNP (prel) 4 kv kl 11.00

Det första estimatet över euroländernas BNP-tillväxt visade en ökning med 0,1%
q/q under fjolårets sista kvartal, under väntade +0,2%. Jämfört med ett år
tidigare ökade BNP med 1,0%, enligt snabbestimatet.

- USA: detaljhandel januari kl 14.30

Ökade med väntade 0,3% i december, medan försäljningen exklusive bilar var
överraskande stark på +0,7 mot väntade +0,5%.

Och köplusten väntas hålla i sig i januari, med en ökning på 0,3% m/m även
denna månad. Detta trots att bensinpriserna har sjunkit något, vilket tynger
omsättningen på bensinstationerna.

- USA: industriproduktion januari kl 15.15

Fortsatt trög utveckling väntas för den amerikanska industrins produktion.
Efter en nedgång med 0,3% i december, väntas produktionen sjunka lika mycket
i januari.

Commerzbank lyfter fram att flygplansjätten Boeing i januari stoppade
produktionen av 737 Max-modellen, medan milda temperaturer bör ha tyngt
energikonsumtionen och därmed produktionen för denna sektor.

"Svackan i USA:s industriproduktion fortsätter, men verksamheten krymper inte
lika mycket som den gjorde under 2016", skriver banken i ett kundbrev.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News