Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

Mälaråsen: Kommuniké från årsstämma den 2 april 2020 i Mälaråsen AB (publ)

Vid årsstämma den 2 april 2020 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande
beslut:

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och
balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens reviderade
utdelningsförslag som meddelades den 27 mars 2020. Således beslutades
om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 225 408 877 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 5 kronor per aktie, innebärande en utdelning
om totalt 13 450 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid
två olika tillfällen före nästa årsstämma med två lika stora belopp.
Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas
2,5 kronor per aktie, eller totalt 6 725 000 kronor. Det beslutades
att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april
2020 och 30 juni 2020.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019.

· Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Henrik Viktorsson,
Christian Krüeger, Clara De Château och Mikael Igelström, intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Henrik
Viktorsson som styrelsens ordförande.

· Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 360 000 kr varav
120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå
till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden
intill nästa årsstämma.

· Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett
auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades om ändring av bolagsordningen genom ändring av §1,
§3, §6 och §10 enligt styrelsens förslag upptaget i kallelsen till
stämman.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Robin Englén, vd

Mälaråsen AB (publ)

+46 (0)8 402 5384

robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar
area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder
fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och
däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.
Bolagets aktier handlas på Spolight sedan den 5 oktober 2016.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök
www.malarasen.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malarasen/r/kommunike-fran-arsstamma-den-2-ap...
https://mb.cision.com/Main/14945/3080077/1223355.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.