Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-03

Mälaråsen: Kommuniké från årsstämma den 3 april 2019 i Mälaråsen AB (publ)

Vid årsstämma den 3 april 2019 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande
beslut:

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultat- och
balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 246 779 211 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 10 kronor per aktie, innebärande en
utdelning om totalt 26 900 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska
ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika
stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje
utbetalningstillfälle utbetalas 2,5 kronor per aktie, eller totalt 6
725 000 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av
utdelning ska vara den 5 april 2019, 28 juni 2019, 30 september 2019
respektive 30 december 2019.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018.

· Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Henrik Viktorsson,
Christian Krüeger och Mikael Igelström, intill slutet av nästa
årsstämma. Helena Johnson avböjde omval. Nyval av Clara de Château
som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades även om omval av Henrik
Viktorsson som styrelsens ordförande.

· Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 270 000 kr varav 90
000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå
till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden
intill nästa årsstämma.

· Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett
auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades om ändring av bolagsordningen genom införande av en
ny § 9 avseende anmälningsförfarande till bolagsstämma.

Styrelsen tackade avgående styrelseledamot Helena Johnson för sitt
arbete.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Robin Englén, vd

Mälaråsen AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 5384
robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger
bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och
Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar
area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder
fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och
däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.
Bolagets aktier handlas på Spolight sedan den 5 oktober 2016.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök
www.malarasen.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/malarasen/r/kommunike-fran-arsstamma-den-3-ap...
https://mb.cision.com/Main/14945/2780472/1019570.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.